synonim rytm

odm. rytm, rytmach, rytmami, rytmem, rytmie, rytmom, rytmowi, rytmów, rytmu, rytmy