synonim samolubny

odm. samolubny, niesamolubna, niesamolubną, niesamolubne, niesamolubnego, niesamolubnej, niesamolubnemu, niesamolubni, niesamolubnie, niesamolubny, niesamolubnych, niesamolubnym, niesamolubnymi, samolubna, samolubną, samolubne, samolubnego, samolubnej, samolubnemu, samolubni, samolubnie, samolubnych, samolubnym, samolubnymi