synonim samum

odm. samum, samumach, samumami, samumem, samumie, samumom, samumowi, samumów, samumu, samumy