synonim sempiterna

odm. sempiterna, sempitern, sempiternach, sempiternami, sempiterną, sempiternę, sempiternie, sempiterno, sempiternom, sempiterny