synonim slogan

odm. slogan, sloganach, sloganami, sloganem, sloganie, sloganom, sloganowi, sloganów, sloganu, slogany