synonim stereotyp

odm. stereotyp, stereotypach, stereotypami, stereotypem, stereotypie, stereotypom, stereotypowi, stereotypów, stereotypu, stereotypy