synonim stylisko

odm. stylisko, stylisk, styliska, styliskach, styliskami, styliskiem, styliskom, stylisku