synonim syfilis

odm. syfilis, syfilisa, syfilisach, syfilisami, syfilisem, syfilisie, syfilisom, syfilisowi, syfilisów, syfilisu, syfilisy