synonim system ekonomiczny

odm. technologiczno-ekonomiczny, technologiczno-ekonomiczna, technologiczno-ekonomiczną, technologiczno-ekonomiczne, technologiczno-ekonomicznego, technologiczno-ekonomicznej, technologiczno-ekonomicznemu, technologiczno-ekonomiczni, technologiczno-ekonomicznych, technologiczno-ekonomicznym, technologiczno-ekonomicznymi