synonim transmisja

odm. transmisja, transmisjach, transmisjami, transmisją, transmisje, transmisję, transmisji, transmisjo, transmisjom, transmisyj