synonim trotuar

odm. trotuar, trotuarach, trotuarami, trotuarem, trotuarom, trotuarowi, trotuarów, trotuaru, trotuary, trotuarze