synonim truistyczny

odm. truistyczny, nietruistyczna, nietruistyczną, nietruistyczne, nietruistycznego, nietruistycznej, nietruistycznemu, nietruistyczni, nietruistyczny, nietruistycznych, nietruistycznym, nietruistycznymi, truistyczna, truistyczną, truistyczne, truistycznego, truistycznej, truistycznemu, truistyczni, truistycznych, truistycznym, truistycznymi