synonim tryb oznajmujący

odm. oznajmujący, nieoznajmująca, nieoznajmującą, nieoznajmujące, nieoznajmującego, nieoznajmującej, nieoznajmującemu, nieoznajmujący, nieoznajmujących, nieoznajmującym, nieoznajmującymi, oznajmująca, oznajmującą, oznajmujące, oznajmującego, oznajmującej, oznajmującemu, oznajmujących, oznajmującym, oznajmującymi