synonim warsztat stolarski

odm. stolarski, niestolarscy, niestolarska, niestolarską, niestolarski, niestolarskich, niestolarskie, niestolarskiego, niestolarskiej, niestolarskiemu, niestolarskim, niestolarskimi, stolarscy, stolarska, stolarską, stolarskich, stolarskie, stolarskiego, stolarskiej, stolarskiemu, stolarskim, stolarskimi, stolarsku