synonim zaległy

odm. zaległy, niezalegli, niezaległa, niezaległą, niezaległe, niezaległego, niezaległej, niezaległemu, niezaległy, niezaległych, niezaległym, niezaległymi, zalegli, zaległa, zaległą, zaległe, zaległego, zaległej, zaległemu, zaległych, zaległym, zaległymi