synonim zbytkowny

odm. zbytkowny, niezbytkowna, niezbytkowną, niezbytkowne, niezbytkownego, niezbytkownej, niezbytkownemu, niezbytkowni, niezbytkownie, niezbytkowny, niezbytkownych, niezbytkownym, niezbytkownymi, zbytkowna, zbytkowną, zbytkowne, zbytkownego, zbytkownej, zbytkownemu, zbytkowni, zbytkownie, zbytkownych, zbytkownym, zbytkownymi