synonim Eustachiuszostwo

odm. Eustachiuszostwo, Eustachiuszostw, Eustachiuszostwa, Eustachiuszostwach, Eustachiuszostwami, Eustachiuszostwem, Eustachiuszostwom, Eustachiuszostwu