synonim despotka

odm. despotka, despotce, despotek, despotkach, despotkami, despotką, despotkę, despotki, despotko, despotkom