synonim histogram

odm. histogram, histogramach, histogramami, histogramem, histogramie, histogramom, histogramowi, histogramów, histogramu, histogramy