synonim nachalny

odm. nachalny, nachalna, nachalną, nachalne, nachalnego, nachalnej, nachalnemu, nachalni, nachalnie, nachalnych, nachalnym, nachalnymi, nienachalna, nienachalną, nienachalne, nienachalnego, nienachalnej, nienachalnemu, nienachalni, nienachalnie, nienachalny, nienachalnych, nienachalnym, nienachalnymi