synonim nieoznaczoność

odm. nieoznaczoność, nieoznaczoności, nieoznaczonościach, nieoznaczonościami, nieoznaczonością, nieoznaczonościom