synonim poletko

odm. poletko, poletek, poletka, poletkach, poletkami, poletkiem, poletkom, poletku, poletku