synonim prymuska

odm. prymuska, prymusce, prymusek, prymuskach, prymuskami, prymuską, prymuskę, prymuski, prymusko, prymuskom