synonim przytulnie

odm. przytulny, nieprzytulna, nieprzytulną, nieprzytulne, nieprzytulnego, nieprzytulnej, nieprzytulnemu, nieprzytulni, nieprzytulnie, nieprzytulny, nieprzytulnych, nieprzytulnym, nieprzytulnymi, przytulna, przytulną, przytulne, przytulnego, przytulnej, przytulnemu, przytulni, przytulnie, przytulnych, przytulnym, przytulnymi