synonim psychika

odm. psychika, psychice, psychik, psychikach, psychikami, psychiką, psychikę, psychiki, psychiko, psychikom