synonim sklerenchyma

odm. sklerenchyma, sklerenchym, sklerenchymach, sklerenchymami, sklerenchymą, sklerenchymę, sklerenchymie, sklerenchymo, sklerenchymom, sklerenchymy