synonim skoroszyt

odm. skoroszyt, skoroszycie, skoroszytach, skoroszytami, skoroszytem, skoroszytom, skoroszytowi, skoroszytów, skoroszytu, skoroszyty