synonim zwierzęta gospodarskie

odm. gospodarski, gospodarscy, gospodarska, gospodarską, gospodarskich, gospodarskie, gospodarskiego, gospodarskiej, gospodarskiemu, gospodarskim, gospodarskimi, gospodarsku, niegospodarscy, niegospodarska, niegospodarską, niegospodarski, niegospodarskich, niegospodarskie, niegospodarskiego, niegospodarskiej, niegospodarskiemu, niegospodarskim, niegospodarskimi