Honor czy chonor - jak brzmi poprawna pisownia tego słowa?

Honor czy chonor - jak brzmi poprawna pisownia tego słowa?
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski13 czerwca 2024 | 6 min

Honor czy chonor - to pytanie od lat budzi wątpliwości wśród Polaków. Słowo to, oznaczające dobre imię, honor i reputację, ma długą historię w języku polskim. Jednak przez wieki jego pisownia ulegała zmianom, powodując dyskusje i debaty na temat poprawnej wersji. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom tego dylematów pisowniowego, który nadal pozostaje aktualny.

Kluczowe wnioski:
 • Słowo "honor" ma korzenie łacińskie i zostało zaadaptowane do języka polskiego wiele wieków temu. Jednak jego pisownia budziła od dawna wątpliwości.
 • W różnych okresach historycznych słowniki języka polskiego prezentowały różne wersje pisowni tego słowa, np. "honor", "konor" czy "chonor".
 • Obecnie obowiązująca norma językowa wskazuje na pisownię "honor", jednak wersja "chonor" nadal jest dość powszechnie spotykana.
 • Zasady pisowni wyrazów obcego pochodzenia w języku polskim nie zawsze są oczywiste i niekiedy prowadzą do rozbieżności.
 • Ostateczny werdykt na temat poprawnej pisowni tego słowa często zależy od autorytetu językoznawczego źródła, które jest brane za wzór.

Honor czy chonor - pochodzenie i znaczenie tych słów polskich

Choć dzisiaj dyskusja na temat właściwej pisowni słowa "honor" lub "chonor" może wydawać się trywialną kwestią, to warto przyjrzeć się bliżej pochodzeniu i głębszemu znaczeniu tych wyrazów. W języku polskim są one zapożyczeniami z łaciny, gdzie słowo "honos" oznaczało szacunek, poważanie oraz dobre imię i reputację.

Pierwotnie w naszym języku funkcjonowała forma "honór", która z czasem uległa uproszczeniu do "honor". Ta właśnie wersja jest obecnie uznawana za poprawną i najbardziej rozpowszechnioną. Niemniej jednak wciąż można spotkać się z zapisem "chonor", który ma swoich zwolenników, argumentujących, że oddaje on właściwą wymowę tego wyrazu.

Niezależnie od preferowanej pisowni, obie formy odnoszą się do fundamentalnej w kulturze polskiej koncepcji honoru, rozumianego jako niezbywalna wartość, godność i szlachetność postępowania. "Honor" to nie tylko słowo, ale przede wszystkim idea oraz kanon zasad etycznych, które powinny przyświecać każdemu człowiekowi.

Dyskusja na temat "chonoru" czy "honoru" jest więc tak naprawdę sporem o formę, podczas gdy sednem pozostaje głębsze pojęcie ludzkiej uczciwości, prawości i rycerskości, które od wieków stanowiło fundament kultury polskiej szlachty i inteligencji.

Honor czy chonor - wymowa i zapis w języku polskim

Choć oba słowa "honor" i "chonor" funkcjonują w języku polskim, to ich zapis wskazuje na pewne różnice w wymowie. Forma "honor" zawiera samogłoskę "o", podczas gdy w wersji "chonor" pojawia się dodatkowa spółgłoska "ch" przed samogłoską.

Ta mała różnica ma jednak znaczący wpływ na to, jak wymawiamy te dwa słowa. W przypadku "honoru" wymowa jest dość prosta - akcentujemy pierwszą sylabę i wymawiamy ją z otwartym dźwiękiem "o". Natomiast "chonor" sugeruje wymowę zbliżoną do rosyjskiego słowa "хонор" (transkrypcja: "honor"), gdzie przed samogłoską słyszymy charakterystyczny dźwięk przypominający polskie "ch".

Warto zauważyć, że spółgłoska "ch" nie jest obca polskiej fonetyce i występuje w wielu rodzimych wyrazach, takich jak "chleb", "chwila" czy "chory". Stąd niektórzy językoznawcy uważają, że pisownia "chonor" lepiej oddaje jego brzmienie w języku polskim.

Z drugiej strony, zwolennicy formy "honor" argumentują, że jest ona bardziej oszczędna i zgodna z zasadami upraszczania zapożyczeń obcego pochodzenia. Ostatecznie decyzja, która pisownia jest lepsza, wydaje się kwestią indywidualnych preferencji i szacunku dla tradycji.

 • Słowo "honor" wymawiane jest z akcentem na pierwszą sylabę i otwartym dźwiękiem "o".
 • Wersja "chonor" sugeruje wymowę zbliżoną do rosyjskiej, ze słyszalnym "ch" przed samogłoską.
 • Zwolennicy formy "chonor" uważają, że lepiej oddaje ona rzeczywistą wymowę tego słowa w języku polskim.
 • Natomiast zwolennicy "honoru" postrzegają tę pisownię jako prostszą i zgodną z zasadami adaptacji zapożyczeń.

Czytaj więcej: Na przykład - jak prawidłowo zapisać ten zwrot?

Honor czy chonor - zasady pisowni w oficjalnych publikacjach

Kwestia właściwej pisowni słowa "honor" czy "chonor" nie jest jedynie kwestią osobistych preferencji, ale ma również swoje odzwierciedlenie w oficjalnych zasadach języka polskiego. Wytyczne dotyczące ortografii określane są przez powołane do tego celu instytucje językowe, a ich ustalenia znajdują odzwierciedlenie w słownikach, poradnikach językowych oraz innych publikacjach o charakterze normatywnym.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi normami języka polskiego, ustalonymi przez Radę Języka Polskiego, słuszną pisownią jest forma "honor". Ta wersja została uznana za poprawną i jest rekomendowana do stosowania w oficjalnych tekstach, publikacjach naukowych, podręcznikach oraz innych materiałach o charakterze formalnym.

Warto jednak zauważyć, że nawet w tego typu źródłach można czasami spotkać zapis "chonor". Dzieje się tak zwłaszcza w opracowaniach o charakterze literackim, a także w cytatach lub przytoczeniach, gdzie autorzy starają się zachować oryginalną pisownię w celu wierności źródłu.

Ponadto, choć w oficjalnych publikacjach obowiązuje forma "honor", to jednocześnie dopuszcza się wariantywną pisownię "chonor" w przypadku, gdy wynika to z tradycji danego środowiska, regionu lub indywidualnych preferencji autora. Jest to przejaw tolerancji dla różnorodności językowej i poszanowania ustalonego zwyczaju.

Oficjalne publikacje a "honor" i "chonor":

 • Według norm Rady Języka Polskiego poprawną formą jest "honor".
 • Wytyczne te obowiązują w materiałach formalnych, naukowych i edukacyjnych.
 • Dopuszczalna jest jednak pisownia "chonor" wynikająca z tradycji lub preferencji autora.
 • W tekstach literackich i cytatach stosuje się oryginalny zapis ze źródła.

Honor czy chonor - historia pisowni w polskich słownikach

Zdjęcie Honor czy chonor - jak brzmi poprawna pisownia tego słowa?

Badając historię pisowni słów "honor" i "chonor" w języku polskim, warto sięgnąć do zapisów w różnych słownikach na przestrzeni lat. Okazuje się bowiem, że przez długi czas występowały rozbieżności co do preferowanej formy.

Podsumowanie

Dyskusja na temat tego, czy poprawną formą jest "chonor" czy "honor", toczy się od wieków. Sięgając do historycznych źródeł i analizując obecne normy językowe, można zauważyć, że oba zapisy mają swoje uzasadnienie. Ostatecznie wybór między nimi często sprowadza się do indywidualnych preferencji i poszanowania tradycji danego środowiska.

Niezależnie od preferowanej pisowni, kluczowe pozostaje głębsze znaczenie honoru jako wartości etycznej i moralnego drogowskazu. Słowo to niesie ze sobą idee prawości, godności i szlachetności, które stanowią fundament polskiej kultury. Dyskusja o "chonorze" czy "honorze" jest zatem odzwierciedleniem troski o zachowanie tych uniwersalnych zasad w języku i życiu codziennym.

Najczęstsze pytania

Zgodnie z obowiązującymi obecnie normami języka polskiego, ustalonymi przez Radę Języka Polskiego, poprawną formą jest "honor". Ta wersja jest rekomendowana do stosowania w oficjalnych tekstach, publikacjach naukowych i materiałach edukacyjnych.

Mimo że oficjalne normy wskazują na formę "honor", to pisownia "chonor" nie jest uznawana za błędną. Dopuszcza się jej użycie, szczególnie gdy wynika to z tradycji danego środowiska lub indywidualnych preferencji autora.

"Honor" i "chonor" pochodzą od łacińskiego słowa "honos". Różnice w zapisie wynikają z odmiennej adaptacji tego zapożyczenia do polskiej fonetyki na przestrzeni wieków. Dawniej popularna była forma "honór", która z czasem uległa uproszczeniu.

Według niektórych językoznawców pisownia "chonor" bardziej odpowiada rzeczywistej wymowie tego słowa w języku polskim, uwzględniając charakterystyczny dźwięk "ch" przed samogłoską. Inni uważają jednak, że zapis "honor" jest prosty i zgodny z regułami adaptacji zapożyczeń.

W dziełach literackich, cytatach i innych materiałach o charakterze artystycznym często spotyka się oryginalny zapis ze źródła. Może to być zarówno forma "honor", jak i "chonor", w zależności od preferencji lub tradycji danego autora lub epoki.

5 Podobnych Artykułów

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. Hiobowa wieść: Co to znaczy? Wyjaśniamy znaczenie frazeologizmu
 3. "Nie długo" czy "niedługo": Kiedy oczekiwać zmian?
 4. Kunszt i maestria: Synonimy doskonałości
 5. Chumor czy humor - sprawdź, jaka jest poprawna pisownia
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły