new-icon

Mógłbym: Użycie i forma
Zasady pisowni
Mógłbym: Użycie i forma
date-icon
22 lutego, 2024

Mógłbym to konstrukcja językowa wyrażająca możliwość lub zdolność do wykonania czynności. Przewodnik wyjaśnia jej zasady użycia, budowę i różnice w stosunku do "mógł". Poznaj jej zastosowania m.in. do wyrażania próśb i życzeń.

1 / 16