Według - zasady poprawnego użycia i pisowni tego przyimka

Według - zasady poprawnego użycia i pisowni tego przyimka
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski18 czerwca 2024 | 6 min

Jak się pisze według - to pytanie często pojawia się podczas pisania prac, e-maili czy innych tekstów. Przyimek "według" jest niezwykle przydatny, ale jego użycie i pisownia sprawiają wielu osobom trudność. W tym artykule wyjaśnimy zasady poprawnego stosowania i zapisu tego słowa. Dowiesz się, kiedy należy pisać "według" łącznie, a kiedy rozdzielnie, jak odmieniać ten przyimek oraz w jakich sytuacjach używać go zamiast innych słów o podobnym znaczeniu.

Kluczowe wnioski:
 • Wyjaśnimy, kiedy należy pisać "według" łącznie, a kiedy rozdzielnie, oraz w jaki sposób odmienia się ten przyimek.
 • Przedstawimy różnicę między "według" a podobnymi przyimkami, takimi jak "zgodnie z", oraz pokażemy, kiedy należy używać każdego z nich.
 • Omówimy zasady poprawnego stosowania "według" w oficjalnych tekstach, pismach urzędowych, pracach naukowych i źródłach.
 • Podamy przykłady prawidłowego i nieprawidłowego użycia przyimka "według" w zdaniach.
 • Wyjaśnimy, dlaczego tak ważne jest poprawne użycie tego przyimka i co może się stać w przypadku jego niewłaściwego zastosowania.

Jak się pisze według – zasady użycia w zdaniach

Przyimek według jest niezwykle przydatny, ale jego użycie sprawia wielu osobom problemy. To słowo służy do wskazywania źródła informacji, opinii lub wyjaśnienia danej sytuacji. Można go stosować w różnych kontekstach, np. jak się pisze według słownika, jak piszemy przede wszystkim w podręcznikach czy jak się pisze online na stronach internetowych.

Oto kilka przykładów prawidłowego użycia przyimka według w zdaniach:

 • Według prognoz pogody, w tym tygodniu możemy spodziewać się opadów deszczu.
 • Anna postępowała według instrukcji zawartych w broszurze.
 • Wybór restauracji został dokonany według recenzji zamieszczonych w internecie.

Jak widać, według poprzedza źródło, na podstawie którego coś zostało powiedziane, zrobione lub co kształtuje naszą wiedzę na dany temat. Może odnosić się do konkretnej osoby, książki, artykułu, strony internetowej itp.

Warto pamiętać, że w niektórych kontekstach przyimek według można zastąpić innymi słowami, np. "zgodnie z", "na podstawie", "w świetle". Należy jednak uważać, aby nie zmieniać sensu wypowiedzi.

Według – odmiana i formy gramatyczne tego przyimka

Według to przyimek nieodmienny, co oznacza, że jego forma pozostaje niezmienna, niezależnie od przypadku rzeczownika, który po nim występuje. Można więc powiedzieć:

 • Według mnie, to był zły pomysł. (dopełniacz)
 • Powinieneś postępować według zasad. (dopełniacz)
 • Wybrałem buty według opisu. (dopełniacz)

W języku potocznym zdarza się jednak, że według jest błędnie odmieniany, np. "według mnie", "według ciebie". Jest to niepoprawne, ponieważ przyimek nigdy się nie odmienia.

Ponadto przyimek według można łączyć z różnymi częściami mowy, np. zaimkami ("według tego"), liczebnikami ("według pierwszego punktu") czy przysłówkami ("według tamtejszych standardów").

Czytaj więcej: Mrzy czy mży? Sprawdź poprawną pisownię tego czasownika

Według – pisownia z łącznikiem czy rozdzielnie?

Jedną z najczęstszych wątpliwości dotyczących przyimka według jest jego pisownia. Ogólną zasadą jest, że według piszemy zawsze łącznie, niezależnie od tego, czy występuje samodzielnie, czy też jako część wyrażenia przyimkowego.

Oto kilka przykładów prawidłowej pisowni:

 • według słownika
 • według nowych przepisów
 • według mnie (niepoprawna forma "według mnie")

Wyjątkiem są sytuacje, gdy według wchodzi w skład związku wyrazowego, np. "według stanu na dzień". Wówczas piszemy je rozdzielnie.

Warto również pamiętać, że niektóre podobne brzmienia przyimki jak "zgłodnie" czy "zgonie" również piszemy rozdzielnie od następującego po nich rzeczownika.

Różnica między według a zgodnie z. Jak używać tych przyimków?

Zdjęcie Według - zasady poprawnego użycia i pisowni tego przyimka

Przyimki według i "zgodnie z" mają podobne, lecz nieidentyczne znaczenie. Oba służą do wskazania źródła informacji lub wyjaśnienia danej sytuacji, jednak ich zastosowanie różni się w zależności od kontekstu.

Według używamy zwykle w odniesieniu do opinii, poglądów, teorii czy relacji innych osób. Wskazujemy w ten sposób, czyje zdanie lub założenia są przywoływane, np.:

 • Według profesora Nowaka, rozwój technologii przyczynia się do wzrostu zatrudnienia.
 • Postąpiłem według Twoich wskazówek.

Z kolei "zgodnie z" dotyczy najczęściej formalnych źródeł, takich jak przepisy prawne, regulaminy, instrukcje czy reguły postępowania. Przykłady:

 • Działamy zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Zgodnie z zaleceniami producenta, należy przechowywać produkt w suchym miejscu.

Warto zwrócić uwagę, że w niektórych kontekstach przyimki te mogą być używane zamiennie, ale należy uważać, aby nie zmieniać znaczenia wypowiedzi.

Jak poprawnie stosować przyimek według w tekstach formalnych

W oficjalnych pismach, dokumentach oraz tekstach naukowych i formalnych przywiązuje się szczególną wagę do właściwego użycia przyimków. Według, będąc jednym z częściej wykorzystywanych słów tego rodzaju, wymaga zachowania ostrożności podczas stosowania.

Po pierwsze, w formalnych tekstach należy bezwzględnie przestrzegać reguł gramatycznych i pisowni tego przyimka. Oznacza to pisanie go zawsze łącznie oraz nieuleganie pokusie odmiany w mniej oficjalnych sformułowaniach ("według mnie").

Po drugie, według powinno się stosować do wskazywania wiarygodnych i zweryfikowanych źródeł, takich jak publikacje naukowe, raporty czy oficjalne dokumenty. Należy unikać powoływania się na niepewne lub nieuznawane opinie w tego typu materiałach.

Dodatkowo, ważne jest precyzyjne i jednoznaczne używanie według, tak aby nie doprowadzić do niejasności lub nieporozumień. W razie wątpliwości, lepiej rozważyć użycie innych przyimków lub alternatywnych sformułowań.

Podsumowanie

Przyimek "według" jest niezwykle przydatny, ale jego poprawne użycie i pisownia często sprawiają trudność. Jak się pisze według słownika? Jak piszemy przede wszystkim w oficjalnych dokumentach? A jak się pisze online, na stronach internetowych? Odpowiedzi na te pytania zostały wyjaśnione, pozwalając na właściwe stosowanie tego przyimka w różnych kontekstach.

Stosowanie się do przedstawionych zasad użycia przyimka "według" ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w formalnych tekstach i pracach naukowych. Pomoże to uniknąć nieporozumień, błędów gramatycznych oraz zapewni spójność i przejrzystość przekazu. Pamiętajmy, że poprawna polszczyzna to podstawa skutecznej komunikacji, dlatego warto dbać o prawidłowe użycie przyimków i innych części mowy.

5 Podobnych Artykułów

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. Hiobowa wieść: Co to znaczy? Wyjaśniamy znaczenie frazeologizmu
 3. "Nie długo" czy "niedługo": Kiedy oczekiwać zmian?
 4. Kunszt i maestria: Synonimy doskonałości
 5. Chumor czy humor - sprawdź, jaka jest poprawna pisownia
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły