Wynik odejmowania: Jak się to nazywa?

Wynik odejmowania: Jak się to nazywa?
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski15 lutego 2024 | 5 min

Jak nazywa się wynik odejmowania to pytanie, które często zadają sobie uczniowie uczący się podstaw matematyki. Choć na pozór proste, określenie rezultatu działania odejmowania może sprawiać trudność. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie, jak właściwie nazywa się liczba otrzymana po odjęciu mniejszej liczby od większej. Podpowiemy również, jak zapamiętać i poprawnie stosować tę nazwę.

Kluczowe wnioski:

 • Wynik odejmowania nazywamy różnicą
 • Jest to liczba, która pozostaje po odjęciu mniejszej liczby od większej
 • Należy odróżnić pojęcie różnicy od reszty z dzielenia
 • Różnica zawsze jest liczbą nieujemną, natomiast reszta może być ujemna
 • Zapamiętanie nazwy "różnica" ułatwi dzieciom prawidłowe posługiwanie się językiem matematycznym

Jak nazywa się wynik odejmowania

Wynik odejmowania, czyli jak się nazywa rezultat odjęcia mniejszej liczby od większej, ma swoją specjalną nazwę w matematyce. Jest nią "różnica". Kiedy od większej liczby odejmiemy liczbę mniejszą, to liczba, która z tego powstanie, nazywa się właśnie różnicą.

Na przykład, jeśli od liczby 10 odejmiemy liczbę 5, to dostaniemy wynik 5. Ten wynik nosi nazwę "różnica". W tym wypadku mówimy więc, że "różnica wynosi 5".

Dlaczego akurat "różnica"? Ponieważ określa ona, o ile dwie liczby się od siebie różnią. Jeśli od większej liczby odejmiemy mniejszą, to właśnie "różnica" pokazuje, jaka jest między nimi różnica.

Nazwa na określenie wyniku działania

W matematyce każde działanie (dodawanie, odejmowanie, mnożenie itd.) ma swoją nazwę na określenie jego wyniku. Dla dodawania jest to "suma", dla mnożenia "iloczyn", a dla dzielenia "iloraz". Podobnie "różnica" to specjalna nazwa stworzona konkretnie po to, by móc poprawnie nazywać wynik odejmowania.

Dzięki temu, zamiast mówić "wynik odejmowania", można używać krótszego i bardziej konkretnego sformułowania "różnica". Ułatwia to komunikację i stosowanie prawidłowej terminologii matematycznej.

Nazwa dla liczby pozostałej po odejmowaniu

"Różnica" to nazwa dla liczby, która pozostaje po wykonaniu działania odejmowania. Kiedy od większej liczby odjąłem mniejszą, niejako "zabieram" tę mniejszą liczbę. Różnica to właśnie liczba, która po tym "zabraniu" nadal pozostaje.

Na przykład, jeśli mam 10 cukierków i dam koleżance 5 cukierków, to ile cukierków mi zostanie? Otóż po "odjęciu" (czyli oddaniu) 5 cukierków, pozostanie mi 10 - 5 = 5 cukierków. Te pozostałe 5 cukierków to właśnie "różnica".

Dlatego "różnica" to dobre i trafne określenie - mówi nam, jaka liczba pozostaje po odjęciu jednej liczby od drugiej.

Jak zapamiętać nazwę "różnica"

Najprostszy sposób, żeby zapamiętać, że wynik odejmowania nazywamy "różnicą", to skojarzyć to po prostu z tym, że:

 • Różnica pokazuje, o ile dwie liczby się "różnią" od siebie
 • Różnica to liczba, która pozostaje po "odjęciu" jednej liczby od drugiej

Dobrze też podczas liczenia mówić sobie w myślach na przykład: "Więc różnica między 15 i 7 wynosi..." . Dzięki temu szybko powiążemy słowo "różnica" z odejmowaniem i łatwiej nam będzie je później stosować.

Czytaj więcej:Konsolacja: Znaczenie i kontekst użycia

Jak określamy liczbę otrzymaną z odejmowania

A więc jak właściwie powinniśmy określać liczbę, którą otrzymujemy po wykonaniu działania odejmowania?

Zamiast mówić "otrzymany wynik" lub po prostu podawać tę liczbę, w matematyce stosujemy specjalny zwrot. Mówimy wtedy: "Różnica wynosi...".

Na przykład rozwiązując zadanie: "Ala miała 15 cukierków, a 7 cukierków rozdała koleżankom. Ile cukierków zostało Alі?". Po obliczeniu, że Alі zostało 15 - 7 = 8 cukierków, odpowiadamy: "Różnica wynosi 8".

Dzięki stosowaniu konkretnych, matematycznych nazw i określeń (takich jak "różnica") łatwiej jest formułować prawidłowe, precyzyjne wypowiedzi dotyczące obliczeń i rozwiązywania zadań.

Kiedy stosujemy słowo "różnica"?

Różnica to podstawowe sformułowanie związane z odejmowaniem, które warto znać i stosować zawsze, gdy mówimy o wyniku tego działania

A więc słowo "różnica" pojawia się zawsze, gdy:

 • Podajemy wynik działania odejmowania (np. "Różnica wynosi 5")
 • Formułujemy odpowiedź w zadaniu z odejmowaniem (np. "Różnica między 15 i 7 wynosi 8")
 • Wyjaśniamy komuś, jak nazywa się rezultat odejmowania

Dzięki konsekwentnemu stosowaniu tego terminu oswajamy się z matematycznym nazewnictwem i myśleniem.

Specjalna nazwa dla rezultatu odejmowania

Jak wiemy, różnica to nazwa, którą w matematyce określamy rezultat, liczbę powstałą po odejmowaniu. Jest to więc bardzo specjalna nazwa, stworzona tylko w tym jednym konkretnym celu.

Suma rezultat dodawania
Iloczyn rezultat mnożenia
Różnica rezultat odejmowania

Określenie "różnica" na wynik odejmowania ma swoje uzasadnienie w języku. Słowo "różnić się" znaczy tyle, co "nie być takim samym". Różnica między dwiema liczbami pokazuje właśnie, o ile się one od siebie różnią, nie są takie same.

Dlatego też nazwa "różnica" doskonale oddaje istotę i sens tego, co dzieje się podczas odejmowania - porównujemy ze sobą dwie liczby i sprawdzamy, na ile się one różnią. Stąd też bierze się ta specjalna nazwa "różnica" dla wyniku działania odejmowania.

Jak mówimy na liczbę będącą wynikiem odejmowania

Najczęściej myloną kwestią związaną z nazywaniem rezultatu odejmowania jest pomylenie z terminem "reszta". Tymczasem są to dwie różne nazwy dla innych pojęć.

"Różnica" - liczba będąca wynikiem odejmowania (np. 10 - 5 = 5; różnica wynosi 5)

"Reszta" - liczba będąca pozostałością po dzieleniu (np. 10 : 3 = 3 reszta 1; reszta wynosi 1)

Warto zwrócić uwagę, że zarówno różnica jak i reszta określają pewną liczbę, która "zostaje" po wykonaniu działania matematycznego. Jednak odnoszą się one do innych rodzajów działań (odejmowanie i dzielenie).

Dlatego pamiętajmy, aby zawsze nazywać "różnicą" liczbę powstałą z odejmowania. To pozwoli uniknąć błędów i nieporozumień w formułowaniu odpowiedzi i wyjaśnień zadań matematycznych.

Podsumowanie

Jak się nazywa wynik odejmowania, czyli liczba, którą otrzymujemy po odjęciu mniejszej liczby od większej? Otóż w matematyce nosi ona specjalną nazwę - "różnica". Dowiedzieliśmy się, skąd wzięła się taka nazwa i dlaczego dobrze oddaje ona sens tego, co dzieje się podczas odejmowania. Poznaliśmy też kilka wskazówek, jak zapamiętać i poprawnie stosować to określenie.

Podsumowując - pamiętajmy, że zawsze gdy mówimy o wyniku odejmowania, powinniśmy używać słowa "różnica". To pozwoli nam spójnie i precyzyjnie wyrażać się w języku matematyki. Konsekwentne stosowanie pojęcia "różnica" pomoże też uniknąć pomylenia z terminem "reszta", który dotyczy czegoś zupełnie innego.

Najczęstsze pytania

Różnica to specjalna nazwa na określenie wyniku odejmowania, czyli liczby otrzymanej po odjęciu mniejszej liczby od większej. Na przykład różnica między 10 i 5 wynosi 5. Różnica pokazuje więc, o ile dwie liczby się od siebie różnią.

Nazwa "różnica" związana jest ze słowem "różnić się". Różnica między dwiema liczbami pokazuje, o ile one różnią się od siebie, nie są takie same. Stąd też pochodzi ta specjalna nazwa na określenie wyniku odejmowania.

Najłatwiej skojarzyć to po prostu z tym, że różnica pokazuje różnicę między dwiema liczbami. Można też sobie powtarzać w myślach: "Różnica między 10 i 5 wynosi...". To pomoże powiązać słowo z odejmowaniem.

"Różnica" to nazwa na wynik odejmowania, natomiast "reszta" to coś zupełnie innego - liczba, która zostaje z dzielenia. Np. wynik 10 - 5 = 5, więc różnica wynosi 5. Natomiast 10 : 3 = 3 reszta 1, więc reszta wynosi 1.

Słowo "różnica" pojawia się zawsze, gdy mówimy o wyniku odejmowania - podając go, formułując odpowiedź w zadaniu z odejmowaniem lub wyjaśniając komuś, jak nazywamy rezultat tego działania.

5 Podobnych Artykułów

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. Honor czy chonor - jak brzmi poprawna pisownia tego słowa?
 3. "Nie ma" czy "niema": Poprawna forma i zastosowanie
 4. Kurtka szwedka z lat 70.: Ikoną stylu
 5. PLN, TZN i inne skróty: Co dokładnie oznaczają te akronimy?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły