Zdania złożone: Budowa i rodzaje w polskiej składni

Zdania złożone: Budowa i rodzaje w polskiej składni
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski4 czerwca 2024 | 7 min

Co to są zdania złożone? To konstrukcje językowe, w których co najmniej dwie klauzy (części zdaniowe) są ze sobą połączone za pomocą różnych rodzajów spójników i zaimków. W języku polskim odgrywają one istotną rolę, umożliwiając precyzyjne wyrażanie myśli i relacji między konceptami. Budowa i rodzaje zdań złożonych są kluczowe dla zrozumienia głębszej struktury języka, dlatego warto poznać ich specyfikę i zasady tworzenia.

Kluczowe wnioski:
 • Zdania złożone składają się z co najmniej dwóch połączonych klauz. Mogą one być skoordynowane lub podporządkowane.
 • Konstrukcja zdań złożonych wymaga użycia spójników, zaimków względnych lub innych wskaźników zespolenia.
 • Wśród zdań złożonych wyróżniamy m.in. zdania złożone współrzędnie, podrzędnie, okolicznikowe, przydawkowe i dopełnieniowe.
 • Zdania złożone pełnią różne funkcje, np. ułatwiają wyrażanie zależności przyczynowo-skutkowych, warunkowych i czasowych.
 • Specyfika zdań złożonych w języku polskim wynika z jego bogatej morfologii i budowy fleksyjnej, umożliwiającej tworzenie złożonych konstrukcji o różnych znaczeniach.

Budowa zdań złożonych: wskaźniki zespolenia i konstrukcja

Podstawowym elementem każdego zdania złożonego są klauzy, czyli pojedyncze części zdaniowe. Aby je ze sobą połączyć, konieczne jest użycie różnego rodzaju wskaźników zespolenia. Mogą to być spójniki współrzędne (np. i, ale, czy, lub) lub podrzędne (np. że, żeby, ponieważ, chociaż). Ważną rolę odgrywają też zaimki względne, takie jak który, co, kto. Dzięki nim możemy tworzyć zdania złożone podrzędnie przydawkowe.

Konstrukcja zdań złożonych zależy od typu połączenia klauz. W zdaniach złożonych współrzędnie klauzy mają równorzędny status, natomiast w zdaniach podrzędnych jedna klauza jest nadrzędna, a druga (lub więcej) podrzędna. Ułożenie klauz oraz użyte wskaźniki zespolenia decydują o znaczeniu i strukturze całego zdania.

Istnieją również inne, bardziej złożone typy zdań, np. zdania wielokrotnie złożone, w których występuje kilka poziomów podrzędności. Zasady ich tworzenia są ściśle związane z regułami gramatycznymi, takimi jak szyk wyrazów, stosowanie odpowiednich przypadków i czasów gramatycznych.

Budowa zdań złożonych staje się prostsza wraz z nabyciem wprawy w ich używaniu. Kluczowe jest rozpoznawanie rodzajów wskaźników zespolenia i zrozumienie, jak określone ich kombinacje wpływają na sens wypowiedzi. Z czasem pozwala to na precyzyjne i zwięzłe wyrażanie złożonych myśli.

Rodzaje zdań złożonych ze względu na typy połączeń

W języku polskim wyróżniamy kilka głównych typów zdań złożonych ze względu na sposób połączenia klauz:

 • Zdania złożone współrzędnie – klauzy mają równorzędny status, połączone są spójnikami współrzędnymi (i, ale, lub itp.).
 • Zdania złożone podrzędnie – jedna klauza jest nadrzędna, a druga jej podrzędna. Połączone są spójnikami podrzędnymi (że, aby, ponieważ itp.) lub zaimkami względnymi.
 • Zdania wielokrotnie złożone – występują co najmniej dwa poziomy podrzędności. Są to konstrukcje bardzo złożone.

Istnieje wiele podtypów zdań złożonych podrzędnie, w zależności od rodzaju klauzuli podrzędnej:

- Zdania przydawkowe, np. "Książka, którą kupiłem, jest bardzo interesująca."

- Zdania okolicznikowe, np. "Nie mógł wyjść, ponieważ było już późno."

- Zdania dopełnieniowe, np. "Wiem, że zrobił to celowo."

Znajomość rodzajów połączeń klauz pozwala swobodnie tworzyć wszelkie typy zdań złożonych i wykorzystywać ich specyfikę w różnych kontekstach wypowiedzi.

Czytaj więcej: Grypsowanie: Co dokładnie oznacza ten potoczny termin?

Rodzaje zdań złożonych ze względu na ich funkcję

Zdania złożone pełnią różnorodne funkcje w języku, co odzwierciedlone jest w ich rodzajach. Wyróżnia się m.in.:

 • Zdania wyrażające związki przyczynowo-skutkowe, np. "Ponieważ było ciepło, poszliśmy na spacer."
 • Zdania warunkowe, np. "Jeśli będziesz się pilnie uczyć, zdasz ten egzamin."
 • Zdania celowe, np. "Pracuję ciężko, aby móc odłożyć pieniądze na wakacje."
 • Zdania czasowe, np. "Kiedy skończyłem jeść, umyłem naczynia."

Takie funkcjonalne podziały zdań złożonych nie tylko ułatwiają ich analizę, ale także umożliwiają precyzyjne wyrażanie relacji między myślami, konceptami i sytuacjami.

Warto zwrócić uwagę, że niektóre zdania złożone mogą łączyć różne funkcje. Na przykład zdanie "Jeśli nie będziesz się pilnie uczyć, nie zdasz egzaminu" wyraża zarówno związek przyczynowo-skutkowy, jak i warunkowy. Dzięki temu mówiący może przekazać więcej informacji w zwięzły sposób.

Umiejętność rozpoznawania i tworzenia zdań złożonych o określonych funkcjach znacząco poprawia jasność i precyzję naszej wypowiedzi. Zróżnicowany repertuar tych konstrukcji pozwala dostosować język do konkretnych potrzeb komunikacyjnych.

Zdania złożone w językach indo-europejskich i poza

Zdjęcie Zdania złożone: Budowa i rodzaje w polskiej składni

Chociaż zdania złożone występują w różnych językach świata, ich konstrukcja i rodzaje często się różnią. Takie rozbieżności widoczne są zwłaszcza między językami z grupy indo-europejskiej a językami spoza tej rodziny.

W językach indo-europejskich, takich jak polski, angielski, niemiecki czy rosyjski, zdania złożone odgrywają znaczącą rolę. Języki te mają bogatą morfologię i typowe wzorce tworzenia zdań złożonych, m.in. poprzez użycie zaimków względnych, spójników podrzędnych oraz różnego rodzaju fraz przydawkowych i okolicznikowych.

Z kolei w wielu językach spoza grupy indo-europejskiej, np. chińskim, japońskim czy tureckim, dominują raczej proste konstrukcje zdaniowe. Złożone koncepty wyrażane są często przez dłuższe ciągi krótkich zdań, bez konieczności tworzenia rozbudowanych zdań złożonych.

Jednak istnieją również języki, które wykształciły własne, niezwykle skomplikowane systemy tworzenia zdań złożonych. Przykładem może być język navajo z rodziny na-dene, używany przez rdzennych Amerykanów, dla którego charakterystyczne są wielopoziomowe struktury zdaniowe przekładające się na złożoność gramatyczną.

Podsumowanie

Zdania złożone to konstrukcje językowe, w których przynajmniej dwie klauzy są ze sobą połączone za pomocą spójników lub zaimków względnych. Ich budowa zależy od typu połączenia – współrzędnego lub podrzędnego. Co to są zdania złożone? To podstawowy budulec precyzyjnego i złożonego przekazu myśli w wielu językach, w tym w polszczyźnie.

Różne rodzaje zdań złożonych pełnią odmienne funkcje: wskazują związki przyczynowo-skutkowe, celowe, warunkowe, czasowe i inne. Znajomość struktury oraz zastosowania tych konstrukcji pomaga skutecznie komunikować się i wyrażać własne myśli. Warto zatem zgłębiać tę dziedzinę języka, aby móc w pełni wykorzystywać potencjał zdań złożonych.

5 Podobnych Artykułów

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. Honor czy chonor - jak brzmi poprawna pisownia tego słowa?
 3. "Nie długo" czy "niedługo": Kiedy oczekiwać zmian?
 4. Kunszt i maestria: Synonimy doskonałości
 5. Chumor czy humor - sprawdź, jaka jest poprawna pisownia
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły