Altruizm: Synonimy i związane z nim pojęcia

Altruizm: Synonimy i związane z nim pojęcia
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski11.02.2024 | 6 min.

Altruizm synonim to pojęcie opisujące bezinteresowną pomoc innym oraz troskę o dobro wspólne.

Kluczowe wnioski:
 • Altruizm to postawa etyczna polegająca na bezinteresownym działaniu dla dobra innych.
 • Altruizm wiąże się z empatią, współczuciem i życzliwością.
 • Altruizm przejawia się w codziennych, zwyczajnych gestach pomocy.
 • Altruizm buduje lepsze relacje międzyludzkie i społeczeństwo.
 • Altruizm daje satysfakcję i poczucie sensu życia.

Altruizm to bezinteresowna pomoc

Altruizm to postawa etyczna polegająca na bezinteresownym niesieniu pomocy innym. Altruista działa dla dobra innych, nie oczekując niczego w zamian. Kieruje się empatią, współczuciem i pragnieniem poprawy czyjejś sytuacji. Altruizm przejawia się w codziennych, pozornie drobnych gestach - ustąpieniu miejsca w autobusie, przytrzymaniu drzwi, udzieleniu informacji. Jest fundamentemem silnych więzi społecznych i podstawą prawidłowych relacji międzyludzkich.

Przykładem altruizmu może być zaangażowanie w wolontariat, działalność charytatywną czy po prostu udzielanie pomocy bliźnim. Osoba kierująca się altruizmem nie oczekuje rewanżu czy zysku, robi coś bezinteresownie, często kosztem własnego czasu i wygody.

Altruizm wśród młodych

Badania pokazują, że młodzi ludzie często angażują się w działania o charakterze wolontaryjnym i charytatywnym. Widzą sens w bezinteresownym działaniu na rzecz potrzebujących - jest to dla nich naturalna postawa życiowa. Aktywny altruizm pozwala realizować ważne wartości: empatię, życzliwość, odpowiedzialność społeczną.

Altruizm jako postawa moralna

Altruizm można określić mianem cnót, postaw moralnie pożądanych. Jest przykładem etyki troski o drugiego człowieka głoszonej przez wielu myślicieli. Ci, którzy postępują altruistycznie dbają o dobro wspólne, a nie tylko partykularne interesy. Dzięki temu budują lepszy świat dla wszystkich.

Z altruistycznych pobudek podejmowane są działania na rzecz ochrony środowiska czy praw człowieka. Każdy może wnieść wkład w pozytywne zmiany na świecie. Wystarczy mały gest, aby pomóc komuś w potrzebie lub wesprzeć słuszną sprawę.

„Altruiści myślą mniej o sobie, bardziej o innych. Tym samym uwalniają się od wąskiego egoizmu na rzecz bezinteresownej troski” - Matka Teresa z Kalkuty

Co motywuje do altruistycznych działań?

Co powoduje, że ludzie angażują się w działania na rzecz innych, nie oczekując nic w zamian? Badania wskazują, że istotną rolę odgrywa tu empatia. Osoby o wysokim natężeniu tej cechy łatwiej wczuwają się w położenie innych i chcą im pomóc.

Inną motywacją może być chęć realizacji ważnych wartości - miłości, odpowiedzialności, życzliwości. Dla niektórych jest to też sposób na samorealizację i poczucie sensu życia.

Czytaj więcej:Debata: Synonimy i konteksty użycia

Altruizm a empatia i współczucie

Empatia oraz współczucie są ściśle związane z altruizmem. Wszystkie te pojęcia opisują postawę bezinteresownej troski o drugiego człowieka.

Empatia to umiejętność wczucia się w przeżycia innych, zrozumienia ich uczuć. Dzięki empatii możemy lepiej zrozumieć potrzeby drugiego człowieka. To z kolei prowadzi do współczucia - współodczuwania jego bólu i pragnienia udzielenia pomocy. Te postawy leżą u podstaw altruistycznych działań.

Empatia Zdolność do wczucia się i zrozumienia uczuć innych
Współczucie Współodczuwanie czyjegoś bólu, cierpienia
Altruizm Bezinteresowne działanie mające na celu dobro innych

U podstaw altruizmu

By móc bezinteresownie nieść pomoc innym, potrzebna jest zdolność głębokiego wczucia się w położenie drugiego człowieka. Trzeba dostrzec i zrozumieć jego potrzeby. To z kolei rodzi autentyczne współczucie i chęć poprawy jego losu.

Empatia i współczucie stanowią zatem fundament, na którym może rozwijać się postawa altruistyczna.

Altruizm przejawem człowieczeństwa

Altruizm: Synonimy i związane z nim pojęcia

Zdolność do bezinteresownej pomocy innym jest tym, co wyróżnia nas jako ludzi. Altruizm jest przejawem naszego człowieczeństwa, tego, co w nas najlepsze. Pokazuje, że nie jesteśmy skazani na egoizm, ale możemy kierować się dobrem bliźnich.

Badania pokazują, że już małe dzieci potrafią dzielić się zabawkami i słodyczami z rówieśnikami. Z wiekiem ta postawa może się rozwinąć w dojrzały altruizm i gotowość do poświęceń dla innych.

Altruizm sprawia, że stajemy się w pełni ludzcy. Jest naszym powołaniem i drogą do prawdziwego szczęścia.

 • Altruizm jest naturalną skłonnością człowieka.
 • Pozwala nam rozwinąć nasze człowieczeństwo do pełni.

Jak rozwijać w sobie postawę altruistyczną?

Zwykle instynktownie reagujemy na czyjąś krzywdę i chcemy nieść pomoc. Kluczowe jest jednak podtrzymywanie tej postawy na co dzień. Można ćwiczyć się w altruizmie poprzez codzienne gesty życzliwości, zaangażowanie w wolontariat lub działalność organizacji pomocowych.

Rozwój empatii od najmłodszych lat może ułatwiać pielęgnowanie postawy altruistycznej przez całe życie. Dobrym pomysłem są działania wychowawcze i edukacyjne wzmacniające tę sferę.

Altruizm fundamentem dobrych relacji

Altruizm synonim to bezinteresowność, która stanowi fundament zdrowych relacji międzyludzkich i prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa.

Gdy tworzymy bliskie relacje - przyjaźnie czy związki, altruizm odgrywa niezwykle ważną rolę. Miłość opiera się właśnie na bezinteresownym działaniu dla dobra drugiego człowieka. Podobnie przyjaźń - prawdziwi przyjaciele zawsze są dla siebie bezinteresownym wsparciem.

Z kolei społeczeństwo oparte na wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za dobro wspólne ma szansę harmonijnie funkcjonować i rozwiązywać pojawiające się problemy.

5 zasad dobrych relacji

 • Szczerość
 • Zaufanie
 • Wzajemny szacunek
 • Troska
 • Bezinteresowność

Altruizm drogą do szczęścia

Może się wydawać, że altruizm wymaga ponoszenia ofiar, co przynosi cierpienie. Jednak badania wskazują coś przeciwnego - osoby zaangażowane w działania na rzecz innych są szczęśliwsze i bardziej usatysfakcjonowane życiem.

Altruista synonim to ktoś, kto znajduje sens i spełnienie w niesieniu pomocy bliźnim. Dzięki temu doświadcza głębokiej radości i spokoju ducha. Altruizm może być zatem drogą do prawdziwego szczęścia.

Bezinteresowne działanie na rzecz innych przynosi wiele korzyści:
 • Daje poczucie sensu
 • Redukuje stres
 • Zwiększa samoocenę
 • Pogłębia relacje

Dlatego altruizm można uznać za receptę na udane i szczęśliwe życie.

Podsumowanie

Altruizm, czyli altruizm synonim bezinteresowna pomoc, jest niezwykle cenną postawą moralną. Osoba kierująca się altruizmem działa dla dobra innych, nie oczekując niczego w zamian. Buduje w ten sposób silne relacje oraz zdrowe społeczeństwo.

Altruista synonim to ktoś, kto znajduje radość i spełnienie w niesieniu pomocy innym ludziom. Badania pokazują, że tacy ludzie często są bardziej szczęśliwi i usatysfakcjonowani swoim życiem.

Najczęściej zadawane pytania

Altruizm to postawa etyczna polegająca na bezinteresownym działaniu mającym na celu dobro innych osób. Altruista pomaga innym, nie oczekując niczego w zamian.

Źródłem altruizmu jest zdolność do empatii, czyli wczucia się w położenie innych oraz współczucia - współodczuwania czyjegoś cierpienia. Prowadzi to do chęci niesienia pomocy.

Tak, już małe dzieci potrafią dzielić się zabawkami i słodyczami. Skłonność do bezinteresownej pomocy jest wpisana w ludzką naturę i może się rozwijać wraz z wiekiem.

Okazuje się, że tak - osoby zaangażowane w działalność na rzecz innych są zwykle szczęśliwsze, mniej odczuwają stres i lepiej oceniają swoje życie.

Można to robić na przykład poprzez codzienne gesty życzliwości wobec innych, wolontariat w organizacjach pomocowych lub pracę nad rozwojem empatii.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Barok i oświecenie: Porównanie epok kulturowych
 2. "Nie posiadam": Jak elegancko wyrazić brak czegoś?
 3. Kłoda: Słowo klucz w krzyżówkach
 4. Debata: Synonimy i konteksty użycia
 5. Czeski a polski: Porównanie języków i kultury
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły