Na pohybel czarnym i czerwonym: Co oznacza to wyrażenie?

Na pohybel czarnym i czerwonym: Co oznacza to wyrażenie?
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski29 czerwca 2024 | 6 min

Na pohybel czarnym i czerwonym to archaiczne, lecz wciąż stosowane wyrażenie, które ma swoje korzenie w historii Polski. Choć dziś może brzmieć kontrowersyjnie, w przeszłości miało całkiem inne znaczenie, związane z ówczesnymi realiami politycznymi i społecznymi. W tym artykule wyjaśnimy, skąd się wzięło to intrygujące powiedzenie, co oznaczało pierwotnie i jak jego interpretacja ewoluowała na przestrzeni lat.

Kluczowe wnioski:
 • Wyrażenie "na pohybel czarnym i czerwonym" zostało ukute w czasie powstania listopadowego jako manifest przeciwko Rosji i uhonorowaniu barw narodowych Polski.
 • Początkowo miało ono charakter patriotyczny i rewolucyjny, stanowiąc wyraz sprzeciwu wobec carskiego reżimu.
 • Z czasem znaczenie tego powiedzenia uległo pewnym modyfikacjom, a jego użycie stało się szerzej komentowane.
 • Choć dziś może ono razić swoją formą, warto znać jego historyczne podłoże i kontekst.
 • Wyrażenie to na stałe wpisało się w polską tradycję językową, stając się częścią narodowego dziedzictwa.

Skąd pochodzi wyrażenie "na pohybel czarnym i czerwonym"?

Wyrażenie "na pohybel czarnym i czerwonym" ma swoje korzenie w burzliwych czasach powstania listopadowego, gdy Polacy powstali przeciwko carskiej Rosji. To radykalne hasło narodziło się z ducha buntu i pragnienia wolności, które tlił się w sercach patriotów.

W tamtym okresie barwy czarna i czerwona symbolizowały odpowiednio Rosję i Królestwo Polskie pod panowaniem carów. "Na pohybel czarnym i czerwonym" było więc bezpośrednim wezwaniem do obalenia tych reżimów i odzyskania niepodległości przez Polskę.

Choć dziś może się to wydawać dziwne, to właśnie te kolory były wówczas znakami rosyjskiej okupacji, przeciwko której walczyli powstańcy. Dlatego też "na pohybel czarnym i czerwonym" stało się bojowym okrzykiem, wyrażającym dążenia do wolności i samostanowienia narodu polskiego.

To rewolucyjne hasło szybko zyskało rozgłos i na stałe wpisało się w historię polskiej walki o niepodległość. Jego rodowód sięga więc mrocznych czasów zaborów i nieustannej tęsknoty Polaków za suwerennym państwem.

Znaczenie wyrażenia "na pohybel czarnym i czerwonym"

"Na pohybel czarnym i czerwonym" to zwrot, który dosłownie oznacza "na zagładę" czy "na unicestwienie" dla tych dwóch kolorów i wszystkiego, co one reprezentowały. Choć dzisiaj może brzmieć drastycznie, w tamtych czasach doskonale oddawało ducha buntu i determinacji powstańców.

W szerszym kontekście "na pohybel czarnym i czerwonym" było wyrazem sprzeciwu wobec rosyjskiej okupacji i polskich ziem pod panowaniem carskim. Powstańcy pragnęli pozbyć się obcych mocarstw i odzyskać niepodległą Polskę, wolną od obcych wpływów.

Dlatego też ten okrzyk nie był jedynie pustym hasłem, lecz odzwierciedlał głęboką tęsknotę za wolnością i niezależnością. "Na pohybel czarnym i czerwonym" było symbolem gotowości do walki i poświęcenia wszystkiego w imię wyższego celu – odbudowy suwerennego państwa polskiego.

Choć dziś może szokować swoją dosadnością, w tamtych czasach "na pohybel czarnym i czerwonym" było przejawem wielkiego patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Stanowiło kwintesencję dążeń niepodległościowych, które wstrząsnęły fundamentami imperium rosyjskiego.

Czytaj więcej: Konfident: Kim jest i co oznacza to pejoratywne określenie?

Kontekst historyczny użycia "na pohybel czarnym i czerwonym"

Aby w pełni zrozumieć znaczenie "na pohybel czarnym i czerwonym", musimy przenieść się w realia początku XIX wieku. Był to okres, gdy Polska znajdowała się pod zaborami, podzielona między trzech zaborców: Rosję, Prusy i Austrię.

 • Czarny kolor symbolizował Rosję i cara, który rządził żelazną ręką na ziemiach polskich.
 • Czerwień z kolei była barwą Królestwa Polskiego, które jednak pozostawało pod zwierzchnictwem Rosji i nie cieszyło się prawdziwą suwerennością.

W takich okolicznościach narastało niezadowolenie Polaków, którzy pragnęli wyzwolić się spod obcych rządów. Sytuacja stała się nie do zniesienia, gdy car Mikołaj I zdecydował się na rusyfikację ziem polskich, co doprowadziło do wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku.

To właśnie w tym zrywu niepodległościowym narodziło się hasło "na pohybel czarnym i czerwonym". Powstańcy pragnęli obalić carat i królewski reżim, widząc w nich symbole ucisku i zniewolenia. Choć bunt ostatecznie został stłumiony, to okrzyk ten stał się wyrazem polskich aspiracji wolnościowych.

Symbolika kolorów czarnego i czerwonego w wyrażeniu

Zdjęcie Na pohybel czarnym i czerwonym: Co oznacza to wyrażenie?

W wyrażeniu "na pohybel czarnym i czerwonym" kolory czarny i czerwony mają głęboką symbolikę, która odzwierciedla ówczesną sytuację polityczną i społeczną. Przyjrzyjmy się bliżej znaczeniu tych barw:

Czarny – reprezentował Rosję carską, okupanta i ciemiężyciela polskich ziem. Ten kolor był symbolem opresji, zniewolenia i ucisku, jakiego doświadczali Polacy pod rządami Mikołaja I. Powstańcy pragnęli zakończyć "czarne" dni rosyjskiej dominacji.

Czerwony – kojarzył się z Królestwem Polskim, które formalnie istniało, lecz w rzeczywistości pozostawało marionetkowym tworem, podległym carskiemu imperium. Czerwień miała więc dwuznaczne znaczenie – z jednej strony symbolizowała polskie aspiracje niepodległościowe, z drugiej jednak przypominała o bezsilności wobec rosyjskich rządów.

Razem te dwa kolory tworzyły obraz sytuacji politycznej ziem polskich – całkowicie podporządkowanych obcej sile, pozbawionych rzeczywistej suwerenności. "Na pohybel czarnym i czerwonym" było więc pragnieniem odrzucenia tych symboli niewoli i odbudowy prawdziwie niezależnej Rzeczpospolitej.

 • Czarny kolor oznaczał wyzwolenie się od rosyjskiego ucisku i zniewolenia.
 • Czerwony zaś wiązał się z dążeniem do pełnej niepodległości, wykraczającej poza iluzoryczną autonomię Królestwa Polskiego.

W ten sposób barwy te stały się znakiem walki o wolność, a ich odrzucenie – fundamentalnym celem powstańców. Nic dziwnego, że "na pohybel czarnym i czerwonym" tak bardzo przemawiało do serc Polaków w tamtym czasie.

Alternatywne interpretacje wyrażenia "na pohybel czarnym i czerwonym"

Mimo że "na pohybel czarnym i czerwonym" wywodzi się z konkretnych wydarzeń historycznych, z biegiem czasu to kontrowersyjne wyrażenie nabrało także innych znaczeń i interpretacji. Oto niektóre z nich:

Podsumowanie

Możemy zatem stwierdzić, że "na pohybel czarnym i czerwonym" to więcej niż tylko słowa. To potężny okrzyk, który na zawsze zapisał się w historii Polski. Choć jego dosłowne znaczenie może szokować współczesnych odbiorców, warto pamiętać o kontekście, w jakim się narodził. "Na pohybel czarnym i czerwonym" było wyzwaniem rzuconym obcym mocarstwom i wyrazem pragnienia wolności.

Dziś "na pohybel czarnym i czerwonym" to nie tylko hasło rewolucyjne, lecz także część naszego narodowego dziedzictwa. Co oznaczało to wyrażenie? Stanowiło symbol buntu przeciw zniewoleniu, a jego korzenie sięgają powstania listopadowego. Choć czasy się zmieniły, to powiedzenie wciąż skrywa w sobie żar patriotyzmu i miłości do ojczyzny, tak charakterystycznych dla polskiej narodowej duszy.

5 Podobnych Artykułów

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. Hiobowa wieść: Co to znaczy? Wyjaśniamy znaczenie frazeologizmu
 3. "Nie długo" czy "niedługo": Kiedy oczekiwać zmian?
 4. Kunszt i maestria: Synonimy doskonałości
 5. Chumor czy humor - sprawdź, jaka jest poprawna pisownia
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły