Barok i oświecenie: Porównanie epok kulturowych

Barok i oświecenie: Porównanie epok kulturowych
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski20 lutego 2024 | 5 min

Barok oświecenie to dwa kontrastujące nurty kulturowe, które wywarły ogromny wpływ na sztukę, architekturę i literaturę Europy.

Kluczowe wnioski:
 • Epoka baroku charakteryzowała się przepychem i dekoracyjnością.
 • Oświecenie propagowało racjonalizm, naukę i postęp.
 • W baroku dominowały monarchie absolutne.
 • Oświecenie zwiastowało nadejście rewolucji i rządów liberalnych.
 • Obie epoki odegrały kluczową rolę w kształtowaniu się nowożytnej Europy.

Epoka baroku w sztuce i literaturze

Barok oświecenie to dwa przeciwstawne nurty w kulturze, które dominowały w Europie w XVII i XVIII wieku. Choć wiele ich dzieliło, obie epoki odegrały kluczową rolę w kształtowaniu nowożytnej cywilizacji kontynentu.

Barok rozwinął się w XVII wieku jako reakcja na wojny religijne i kryzys wiary z poprzedniego stulecia. Był pełen przepychu, emocji i dramatyzmu. Dominowała w nim sztuka sakralna, gloryfikująca wladzę monarszą i Kościoła.

Z kolei oświecenie, popularne w XVIII wieku, propagowało racjonalizm, równość, tolerancję i wolność jednostki. Było intelektualną rewolucją przeciwko absolutyzmowi, fanatyzmowi i przesądom.

Początki baroku

Zarówno barok, jak i późniejsze oświecenie, były reakcją na wojny religijne z XVI wieku, które wstrząsnęły Europą. Jednak podczas gdy barok szukał ucieczki w irracjonalizmie i mistycyzmie, oświecenie postawiło na rozum i naukę.

Okres baroku trwał w przybliżeniu od 1580 do 1750 roku. Jego echa słychać jednak w sztuce do dziś. To właśnie z tej epoki pochodzi wiele arcydzieł malarstwa, rzeźby i architektury.

Cechy charakterystyczne sztuki barokowej

Sztuka baroku odznaczała się bogactwem form, dynamiką i iluzjonizmem. Najważniejsze cechy stylu to między innymi:

 • przepych i dekoracyjność
 • dominacja linii krzywych

W architekturze sakralnej baroku ważną rolę odgrywały iluzjonistyczne efekty. Chodziło o stworzenie wrażenia, że wnętrze świątyni otwiera się ku niebu.

Malarstwo epoki obfitowało w pełne ruchu, dramatyczne sceny. Popularne były motywy religijne, mitologiczne i alegoryczne. Nierzadko płótna przedstawiały okazale ubrane postacie z wyższych sfer.

Rzeźba baroku

Równie charakterystyczna była rzeźba tego okresu, która poruszała wyobraźnię wiernych. Posągi emanowały ekspresją i ruchem, sprawiając wrażenie, jakby miały ożyć.

Wszystkie te elementy miały oddziaływać na zmysły i emoce widza. Barok był triumfem irracjonalizmu, tajemnicy i cudu. Stał w opozycji do wyidealizowanej sztuki renesansu.

Czytaj więcej:Kłoda: Słowo klucz w krzyżówkach

Porównanie światopoglądu epoki baroku i oświecenia

Choć zarówno barok, jak i późniejsze oświecenie było reakcją na wojny religijne XVI wieku, każdy z tych nurtów wybrał inną drogę. O ile barok koncentrował się na sferze uczuć, o tyle oświecenie szukało ratunku w rozumie.

Barok Oświecenie
Mistycyzm Racjonalizm
Absolutyzm monarchii i Kościoła Ograniczenie władzy monarszej

W epoce oświecenia nastąpił odwrót od religii na rzecz bardziej racjonalnego i naukowego spojrzenia na świat. Zakwestionowano boskie pochodzenie władzy królewskiej. Coraz więcej myślicieli opowiadało się za rządami prawa.

Wartości propagowane w epoce oświecenia

Barok i oświecenie: Porównanie epok kulturowych

Oświecenie głosiło hasła równości, tolerancji i wolności jednostki. Krytykowało fanatyzm religijny, absolutyzm władców i przesądy hamujące postęp.

Głównymi wartościami epoki stały się:

 • Rozum - przeciwstawiany irracjonalizmowi baroku
 • Nauka - traktowana jako najlepsze narzędzie poznania prawdy

Myśliciele oświecenia wierzyli, że dzięki rozwojowi nauk ścisłych i stosowaniu logicznego myślenia można będzie rozwiązać największe problemy ludzkości. Była to zupełnie nowa postawa w dotychczasowej historii.

Różnice w architekturze baroku i klasycyzmu

W XVIII wieku barok stopniowo ustępował miejsca bardziej powściągliwemu klasycyzmowi, który również należy traktować jako styl oświecenia.

Gdy barok eksponował przepych i zmysłowość, klasycyzm nawiązywał do surowych wzorów antycznych. Porzucił on fantazyjne formy na rzecz symetrii i prostych brył. We wnętrzach panowała jasność i przestrzeń.

Nowy styl oddawał ducha racjonalizmu tamtych czasów. Był próbą stworzenia "rozumnej" architektury, wolnej od bombastycznych ozdób.

Barok olśniewa, klasycyzm przekonuje - to zwięzłe porównanie dobrze oddaje kontrast między tymi stylami.

Między absolutyzmem a demokracją

Zmiana preferencji estetycznych była odzwierciedleniem głębszej przemiany światopoglądowej. Podczas gdy barok służył umocnieniu władzy monarszej, nowe prądy zapowiadały nadejście demokracji.

Odmienne style w malarstwie obu epok

Podobna ewolucja dokonała się w dziedzinie malarstwa. Obok dekoracyjnego i nasyconego dramatyzmem baroku pojawił się prosty, wyidealizowany klasycyzm.

Dzieła artystów pędzla Jacque-Louis Davida oddawały racjonalny duch epoki. Porzucały on fantastyczną ornamentykę na rzecz rzymskich tog, greckich kolumn i surowych pejzaży.

Jednocześnie widoczne było zainteresowanie malarzy ówczesnymi wydarzeniami politycznymi i postaciami życia publicznego. Sztuka coraz śmielej angażowała się po stronie rewolucyjnych haseł wolności.

Te przemiany zapoczątkowały nową erę w dziejach kontynentu - erę demokracji, postępu technicznego i świeckiej kultury masowej. Barok i oświecenie - mimo wielu różnic - stworzyły grunt pod te przełomowe zmiany.

Podsumowanie

Barok oświecenie to dwa przeciwstawne nurty w kulturze Europy. Choć wiele je dzieliło, wywarły one ogromny wpływ na sztukę, architekturę i światopogląd kontynentu.

Podczas gdy barok był pełen przepychu i emocji, oświecenie stawiało na racjonalizm, równość i postęp. Każda z epok zostawiła po sobie arcydzieła, które podziwiamy do dziś. Ich odmienne style i wartości ukształtowały nowożytną Europę.

Najczęstsze pytania

Do najważniejszych cech stylu barokowego zaliczamy: przepych, bogactwo zdobień, dominację linii krzywych, iluzjonizm w architekturze i malarstwie, dynamizm i ekspresję rzeźby, wreszcie mroczny dramatyzm i mistycyzm w sztuce sakralnej.

W odróżnieniu od baroku, który opierał się na uczuciach i irracjonalizmie, oświecenie propagowało kult rozumu, nauki i postępu technicznego. Było bardziej świeckie, tolerancyjne i egalitarne.

Podczas gdy malarstwo barokowe obfitowało w sceny pełne ruchu i dramatyzmu, styl klasycystyczny charakteryzował się prostotą, spokojem i nawiązaniami do sztuki antycznej. Porzucono fantastykę na rzecz racjonalizmu.

Tak, w architekturze nastąpiło przejście od bogatego w zdobienia i dynamicznych form baroku do surowszego, symetrycznego klasycyzmu, bazującego na wzorcach greckich i rzymskich. Był to wyraz triumfu rozumu nad emocjami.

Zarówno barok, jak i oświecenie są kluczowe dla zrozumienia korzeni nowożytnej cywilizacji europejskiej. Żadnej nie można uznać za ważniejszą. Każda wzbogaciła dziedzictwo kontynentu o arcydzieła myśli i sztuki.

5 Podobnych Artykułów

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. Honor czy chonor - jak brzmi poprawna pisownia tego słowa?
 3. "Nie ma" czy "niema": Poprawna forma i zastosowanie
 4. Kurtka szwedka z lat 70.: Ikoną stylu
 5. PLN, TZN i inne skróty: Co dokładnie oznaczają te akronimy?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły