Behawioryzm: Podstawowe założenia tej teorii psychologicznej

Behawioryzm: Podstawowe założenia tej teorii psychologicznej
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski29 maja 2024 | 6 min

Co to behawioryzm? Jest to wpływowy nurt w psychologii, który koncentruje się na obserwacji i analizie behawioralnej, czyli zachowań jednostek w odpowiedzi na bodźce środowiskowe. Behawioryzm zakłada, że zachowania ludzkie są kształtowane przez doświadczenia i środowisko, a nie przez wewnętrzne procesy umysłowe. Teoria ta odrzuca introspekcję i podkreśla znaczenie obiektywnych pomiarów oraz eksperymentów naukowych w celu zrozumienia i modyfikacji zachowań.

Kluczowe wnioski:
 • Behawioryzm postrzega zachowanie jako wynik interakcji między organizmem a środowiskiem. Skupia się na bodźcach i reakcjach obserwowanych w zachowaniu.
 • Teoria ta podkreśla rolę warunkowania, czyli procesu uczenia się poprzez nagradzanie lub karanie określonych zachowań.
 • Behawioryzm odrzuca introspeckcję, ponieważ nie można bezpośrednio obserwować procesów umysłowych.
 • Ten nurt psychologiczny miał znaczący wpływ na rozwój terapii behawioralnej i technik modyfikacji zachowania.
 • Mimo swojej wąskiej definicji, behawioryzm dostarczył wielu cennych spostrzeżeń dotyczących uczenia się i zachowania ludzi oraz zwierząt.

Co to behawioryzm: najważniejsze założenia tej teorii

Behawioryzm to jedna z głównych teorii psychologicznych, która skupia się na obserwowalnym zachowaniu i jego relacji ze środowiskiem. W przeciwieństwie do innych nurtów, co to behawioryzm podkreśla, że człowiek nie jest istotą kierowaną wyłącznie przez procesy umysłowe, ale raczej kształtowaną przez doświadczenia i bodźce zewnętrzne.

Zgodnie z założeniami tej teorii, co to jest behawiorysta to osoba, która koncentruje się na badaniu zachowań i ich przyczyn, zamiast analizować stany psychiczne czy wewnętrzne przeżycia. Behawioryzm zakłada, że zachowania są kształtowane przez proces uczenia się, w którym nagrody i kary odgrywają kluczową rolę.

Podstawowym założeniem co to jest behawioryzm jest stwierdzenie, że zachowanie jest wynikiem interakcji między organizmem a środowiskiem. Behawioryzm odrzuca introspekcję jako metodę badawczą, gdyż procesy umysłowe nie są bezpośrednio obserwowalne. Zamiast tego, teoria ta opiera się na obiektywnych pomiarach i eksperymentach naukowych.

Behawioryzm postrzega człowieka jako istotę reagującą na bodźce, a nie kierującą się złożonymi procesami psychicznymi. Ten nurt psychologii kładzie nacisk na obserwację zachowań w odpowiedzi na różne bodźce i sytuacje środowiskowe, co stanowi podstawę zrozumienia i modyfikacji zachowań.

Behawioryzm: czym różni się od innych nurtów psychologii

Behawioryzm wyróżnia się spośród innych nurtów psychologicznych swoim szczególnym podejściem do badania zachowania ludzkiego. W przeciwieństwie do nurtu psychoanalitycznego, który koncentruje się na nieświadomych procesach umysłowych, behawioryzm odrzuca introspekcję i skupia się wyłącznie na obserwowalnych zachowaniach.

Inną główną różnicą jest podejście do roli środowiska. Podczas gdy inne nurty, takie jak psychologia humanistyczna, podkreślają wewnętrzne siły napędowe i indywidualność, behawioryzm postrzega zachowanie jako wynik interakcji ze środowiskiem. Teoria ta kładzie nacisk na rolę bodźców i wzmocnień w kształtowaniu zachowań.

Behawioryzm różni się również od podejścia poznawczego, które bada procesy umysłowe, takie jak percepcja, pamięć i myślenie. Co to behawioryzm oznacza, że teoria ta odrzuca analizę procesów mentalnych i skupia się wyłącznie na obserwowalnych zachowaniach i ich relacji ze środowiskiem.

Ponadto, behawioryzm opiera się na obiektywnych metodach badawczych, takich jak eksperymenty i obserwacje, odrzucając subiektywne metody, takie jak introspekcja, które są często stosowane w innych nurtach psychologicznych.

 • Skoncentrowanie na zachowaniach obserwowalnych, a nie procesach umysłowych
 • Podkreślanie roli środowiska i bodźców zewnętrznych w kształtowaniu zachowań
 • Odrzucenie introspekcji jako metody badawczej
 • Stosowanie obiektywnych metod badawczych, takich jak eksperymenty i obserwacje

Czytaj więcej: Środki stylistyczne: Jakie są i jak je stosować w tekstach?

Behawioryzm: twórcy i rozwój tego nurtu psychologicznego

Behawioryzm wywodzi się z prac słynnego psychologa Johna B. Watsona, który w 1913 roku opublikował swój manifest "Psychology as the Behaviorist Views It". Watson określił behawioryzm jako naukę, która powinna skupić się wyłącznie na obserwowalnym zachowaniu, odrzucając introspekcję i spekulacje na temat procesów umysłowych.

Kolejnym kluczowym twórcą tego nurtu był B.F. Skinner, który rozwinął koncepcję wzmocnienia pozytywnego i negatywnego w procesie warunkowania operantnego. Jego eksperymenty z gołębiami i szczurami dostarczyły dowodów na to, że zachowanie może być kształtowane poprzez system nagród i kar.

W okresie między latami 30. a 60. XX wieku behawioryzm stał się dominującym nurtem w psychologii amerykańskiej. Jednak w latach 60. i 70. pojawił się ruch poznawczy, który zakwestionował niektóre założenia behawioryzmu i zwrócił uwagę na procesy umysłowe.

Mimo tego, behawioryzm pozostawił trwały ślad w psychologii i innych dziedzinach. Jego koncepcje, takie jak warunkowanie klasyczne i operantne, są nadal szeroko stosowane w terapii behawioralnej, modyfikacji zachowania oraz w obszarach takich jak edukacja i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Behawioryzm: kluczowe koncepcje, np. teoria warunkowania

Zdjęcie Behawioryzm: Podstawowe założenia tej teorii psychologicznej

Jedną z kluczowych koncepcji behawioryzmu jest teoria warunkowania, która wyjaśnia, w jaki sposób organizmy uczą się nowych zachowań poprzez doświadczenia. Istnieją dwa główne rodzaje warunkowania: klasyczne i operantne.

 • Warunkowanie klasyczne, wprowadzone przez Iwana Pawłowa, polega na tworzeniu skojarzenia między bodźcem obojętnym (np. dźwięk dzwonka) a bodźcem bezwarunkowym (np. jedzenie), co prowadzi do wytworzenia reakcji warunkowej (np. ślinienie się).
 • Waruncinkowanie operantne, rozwinięte przez B.F. Skinnera, koncentruje się na tym, jak zachowania dobrowolne są wzmacniane lub osłabiane przez konsekwencje w środowisku. Nagrody (wzmocnienia pozytywne) zwiększają prawdopodobieństwo występowania określonych zachowań, podczas gdy kary (wzmocnienia negatywne) zmniejszają to prawdopodobieństwo.

Inną kluczową koncepcją behawioryzmu jest uogólnianie, które polega na tym, że organizm przenosi reakcję wyuczoną w jednej sytuacji na inną, podobną sytuację. Uogólnianie odgrywa ważną rolę w procesie uczenia się i adaptacji do nowych środowisk.

Behawioryzm wprowadził również pojęcie wygaszania, które polega na stopniowym zanikaniu reakcji, jeśli nie jest ona wzmacniana lub nagradzana. Ta koncepcja ma zastosowanie zarówno w uczeniu się, jak i w terapii behawioralnej, gdzie niepożądane zachowania są wygaszane poprzez brak wzmocnienia.

Podsumowanie

Podsumowując, co to behawioryzm to ważna teoria psychologiczna, która skupia się na obserwowalnych zachowaniach i ich relacji ze środowiskiem. Co to jest behawiorysta oznacza osobę badającą zachowania i ich przyczyny, a nie procesy mentalne. Behawioryzm zakłada, że zachowania kształtowane są przez proces uczenia się, nagrody i kary.

Kluczowe koncepcje co to jest behawioryzm obejmują warunkowanie klasyczne i operantne, uogólnianie i wygaszanie. Teoria ta odegrała ważną rolę w rozwoju terapii behawioralnej, modyfikacji zachowania oraz innych dziedzin, takich jak edukacja i zarządzanie zasobami ludzkimi. Choć behawioryzm ma swoje ograniczenia, pozostaje cennym nurtem w psychologii.

5 Podobnych Artykułów

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. Honor czy chonor - jak brzmi poprawna pisownia tego słowa?
 3. "Nie długo" czy "niedługo": Kiedy oczekiwać zmian?
 4. Kunszt i maestria: Synonimy doskonałości
 5. Chumor czy humor - sprawdź, jaka jest poprawna pisownia
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły