Dwudziestolecie międzywojenne: Lektury i kontekst historyczny

Dwudziestolecie międzywojenne: Lektury i kontekst historyczny
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski16.02.2024 | 6 min.

dwudziestolecie międzywojenne lektury to niezwykle ciekawy okres w historii Polski, obfitujący w burzliwe wydarzenia polityczne i społeczne. Wpłynęły one znacząco na charakter i tematykę literatury tamtych czasów. Przyjrzymy się najważniejszym lekturom szkolnym osadzonym w realiach II Rzeczypospolitej i zastanowimy, w jaki sposób kontekst historyczny oddziaływał na twórczość pisarzy.

Kluczowe wnioski:
 • Literatura dwudziestolecia odzwierciedla atmosferę epoki - jej nadzieje i niepokoje.
 • W lekturach z tamtych lat dostrzec można wpływ wojen, niestabilności politycznej i trudnej sytuacji gospodarczej.
 • Pisarze często poruszali problematykę narodowościową, społeczną i obyczajową nurtującą społeczeństwo.
 • Modernistyczna forma wielu utworów nawiązywała do ówczesnych prądów w sztuce i filozofii.
 • Lektury z dwudziestolecia stanowią fascynujące źródło wiedzy o tamtym okresie historii.

Lektury z okresu dwudziestolecia

Okres dwudziestolecia międzywojennego to niezwykle bogaty i twórczy czas w historii polskiej literatury. Powstawały wówczas arcydzieła, które do dziś stanowią kanon lektur szkolnych. Pisarze chętnie sięgali po tematykę związaną z odzyskaniem niepodległości, odbudową państwa polskiego, a także nurtujące wówczas problemy społeczne.

Wśród najważniejszych lektur z tego okresu z pewnością warto wymienić powieści obyczajowe Stefana Żeromskiego, takie jak "Przedwiośnie" czy "Ludzie bezdomni", ukazujące rozterki moralne młodego pokolenia. Niezwykle popularna była również twórczość Władysława Stanisława Reymonta - "Chłopi" to epicki fresk ukazujący życie na polskiej wsi.

Poezja dwudziestolecia

W poezji na czoło wysuwały się takie postaci, jak Julian Tuwim, Antoni Słonimski czy Jarosław Iwaszkiewicz. Poruszali oni zarówno wątki patriotyczne, jak i egzystencjalne, towarzyskie czy erotyczne. Chętnie eksperymentowali formalnie, wprowadzając nowatorskie rozwiązania stylistyczne. Ważnym nurtem była także poezja Czesława Miłosza nawiązująca do tradycji, wartości chrześcijańskich i poszukiwań metafizycznych.

Najważniejsze wydarzenia polityczne po 1918 roku

Kolejne lata dwudziestolecia międzywojennego to burzliwy i pełen napięć okres pod względem sytuacji politycznej. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku nie oznaczało końca problemów. Młode państwo musiało stawić czoła wielu wyzwaniom - wojnie z bolszewicką Rosją, konfliktom o granice z sąsiadującymi krajami, destabilizacji rządów.

Niezwykle istotne były takie wydarzenia, jak Bitwa Warszawska w 1920 roku, kiedy to Polacy pod wodzą Józefa Piłsudskiego powstrzymali ofensywę Armii Czerwonej, ratując Europę przed bolszewizmem. Rok 1926 przyniósł z kolei przewrót majowy i objęcie rządów przez sanację z Piłsudskim na czele. Okres ten kończy agresja Niemiec na Polskę w 1939 roku i tym samym koniec niepodległego bytu państwa polskiego.

Sytuacja polityczna dwudziestolecia międzywojennego bezpośrednio przekładała się na nastroje społeczne i problematykę poruszaną w literaturze. Pisarze nie mogli pozostać obojętni wobec zachodzących wydarzeń.

Czytaj więcej:"Dziady": Streszczenie krótkie i na czym polega dramat

Kultura i sztuka II Rzeczypospolitej

Pomimo trudności politycznych i gospodarczych, dwudziestolecie międzywojenne było okresem prawdziwego rozkwitu polskiej kultury i sztuki. Powstawały wówczas dzieła literackie najwyższej próby, prężnie rozwijały się malarstwo, rzeźba, architektura, film i teatr.

W literaturze dominowały modernistyczne prądy takie jak ekspresjonizm, futuryzm i skamandryci. W malarstwie rozwijał się koloryzm reprezentowany m.in. przez Jana Cybisa, Artura Nachta-Samborskiego i Leona Wyczółkowskiego. W architekturze projektowano budynki nawiązujące do narodowych tradycji, ale też nowoczesne konstrukcje w duchu funkcjonalizmu.

To tylko niektóre przykłady niezwykłego rozkwitu polskiej kultury w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Był to złoty wiek, który przyniósł całą plejadę wybitnych twórców.

Rodzaj sztuki Przykładowi twórcy i dzieła
Literatura Stefan Żeromski, Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, Czesław Miłosz
Malarstwo Józef Pankiewicz, Olga Boznańska, Tadeusz Makowski

dwudziestolecie międzywojenne lektury jako odzwierciedlenie epoki

Dwudziestolecie międzywojenne: Lektury i kontekst historyczny

Lektury pochodzące z okresu dwudziestolecia międzywojennego stanowią nie tylko arcydzieła literackie, ale też fascynujące świadectwo minionej epoki. W utworach tych jak w soczewce skupiają się nadzieje, lęki i problemy nurtujące ówczesne społeczeństwo polskie.

Pisarze chętnie sięgali po tematykę związaną z odzyskaniem niepodległości i odbudową państwa. Poruszali kwestię stosunków polsko-żydowskich, napięć narodowościowych na Kresach Wschodnich, widma bolszewizmu. Ukazywali rozterki moralne młodego pokolenia wychowanego w okresie zaborów.

Forma ich utworów również nawiązywała do nowatorskich prądów epoki - ekspresjonizmu, futuryzmu, neoromantyzmu. Lektury z dwudziestolecia międzywojennego to zatem fascynująca podróż w czasie i nieocenione źródło wiedzy historycznej.

Społeczeństwo polskie w okresie międzywojennym

Dwudziestolecie międzywojenne to okres wielkich przemian społecznych na ziemiach polskich. Szybka industrializacja i urbanizacja prowadziły do masowej migracji ze wsi do miast. Powstawała liczna warstwa robotnicza. Jednocześnie pogłębiały się podziały majątkowe, a wielu chłopów popadało w ubóstwo.

W miastach kształtowała się z kolei nowoczesna inteligencja, wśród której dużą część stanowili ludzie pochodzenia żydowskiego. Niestety narastały także nastroje nacjonalistyczne, które doprowadziły z czasem do nasilenia fali antysemityzmu. W literaturze tego okresu wyraźnie odzwierciedlają się wszystkie te procesy.

 • Masowa migracja ze wsi do miast
 • Rozwarstwienie majątkowe społeczeństwa
 • Kształtowanie się nowoczesnej inteligencji
 • Nasilający się antysemityzm

poezja dwudziestolecia międzywojennego i jej kontekst

Nie sposób zrozumieć charakteru poezji z okresu dwudziestolecia międzywojennego bez osadzenia jej w historycznym kontekście. Kluczowe wydarzenia tamtych lat, jak odzyskanie niepodległości, wojna z bolszewikami czy przewrót majowy, znalazły swoje odzwierciedlenie w wierszach poetów.

Obok utworów patriotycznych pojawiały się też wątki metafizyczne i poszukiwania wartości w burzliwym okresie przemian. Ważne miejsce zajmowały erotyki oraz wiersze ukazujące codzienne życie, zwłaszcza mieszkańców wielkich miast. Znaczący był też wpływ nowych kierunków w sztuce - kubizmu, futuryzmu, dadaizmu. Wszystko to nadało poezji dwudziestolecia wyjątkowo nowoczesny, awangardowy charakter.

Podsumowanie

Dwudziestolecie międzywojenne to niezwykle ciekawy i twórczy okres w dziejach Polski, który zostawił po sobie fascynujące dziedzictwo kulturowe. Powstały wówczas arcydzieła literackie takie jak "Przedwiośnie" Żeromskiego, "Ferdydurke" Gombrowicza czy wiersze poetów Skamandra. Rozkwitały też inne dziedziny sztuki - malarstwo, rzeźba, architektura. Nie brakowało jednak trudnych momentów związanych z niestabilną sytuacją polityczną i gospodarczą.

Całościowy obraz dwudziestolecia międzywojennego kreślą właśnie lektury szkolne pochodzące z tego okresu. Ukazują one zarówno osiągnięcia młodego państwa polskiego, jak i bolączki społeczeństwa zmagającego się z licznymi wyzwaniami. Stanowią fascynujące źródło wiedzy i inspirację do refleksji także dla współczesnych czytelników.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. "Nie posiadam": Jak elegancko wyrazić brak czegoś?
 3. Kłoda: Słowo klucz w krzyżówkach
 4. Dawniej o teściu: Etykieta i nazewnictwo
 5. Garderoba na literę Z: Przewodnik po modzie
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły