Faryzeusze: Kim byli? Wyjaśniamy znaczenie biblijnego pojęcia

Faryzeusze: Kim byli? Wyjaśniamy znaczenie biblijnego pojęcia
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski22 czerwca 2024 | 6 min

Kim byli faryzeusze? To grupa religijna istniejąca w starożytnym Izraelu, która odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu się judaizmu i chrześcijaństwa. Faryzeusze byli znani ze swojej skrupulatnej interpretacji prawa żydowskiego i surowych zasad moralnych. Ich wpływy i praktyki religijne były jednak często przedmiotem kontrowersji i krytyki ze strony Jezusa i innych grup. W tym artykule dokładnie wyjaśnimy, kim byli faryzeusze, jak wyglądały ich działania i jaki mieli wpływ na ówczesne życie religijne.

Kluczowe wnioski:
 • Faryzeusze byli wpływową grupą żydowskich uczonych i przywódców religijnych działających w okresie przed i po narodzinach Jezusa.
 • Kładli duży nacisk na ścisłe przestrzeganie prawa żydowskiego i tradycji ustnych.
 • Wierzyli w życie pozagrobowe i zmartwychwstanie, co odróżniało ich od saduceuszy.
 • Jezus często krytykował faryzeuszy za obłudę, przesadny formalizm i nadmierne przywiązanie do tradycji.
 • Nauczania i praktyki faryzeuszy wywarły ogromny wpływ na rozwój judaizmu rabinackiego i początkowego chrześcijaństwa.

Kim byli faryzeusze w Starym Testamencie?

Faryzeusze pojawili się na scenie religijnej w starożytnym Izraelu w okresie międzytestamentalnym, czyli między wydarzeniami opisanymi w Starym a Nowym Testamencie. Faryzeusze kim byli? Byli żydowską sektą religijną, która wyrosła z nurtu oddanych przestrzeganiu Prawa Mojżeszowego i tradycji.

Chociaż nie ma o nich wielu wzmianek w Starym Testamencie, ich wpływ stale rósł w czasach hellenistycznych i rzymskich. Faryzeusze interpretowali Torę w dosłowny, literalny sposób i kładli szczególny nacisk na rytuały, czystość rytualną oraz przestrzeganie licznych przepisów dotyczących codziennego życia.

Działalność i poglądy faryzeuszy są postrzegane jako jeden z kluczowych czynników, które przyczyniły się do ukształtowania judaizmu rabinackiego po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej w 70 r. n.e. Ich interpretacje Prawa i tradycje ustne odegrały znaczącą rolę w rozwoju późniejszego nurtu rabinicznego.

Oprócz rygorystycznego przestrzegania Prawa, faryzeusze wierzyli również w koncepcję życia pozagrobowego i zmartwychwstania umarłych. To odróżniało ich od innych grup żydowskich tamtych czasów, takich jak saduceusze, którzy odrzucali te poglądy.

Cechy kim charakteryzowali się faryzeusze w czasach

Faryzeusze byli znani ze swojego niezwykle restrykcyjnego i formalistycznego podejścia do przestrzegania Prawa żydowskiego. Opracowali skomplikowany zbiór ustnych tradycji i interpretacji, zwanych Prawem Ustnym, które uzupełniały pisaną Torę.

Nacisk kładziony przez faryzeuszy na rytuały, czystość rytualną i dokładne wypełnianie przykazań sprawiał, że byli postrzegani jako bardzo pobożni i oddani swojej wierze. Jednakże ich legalizm i przywiązanie do tradycji często stawały się przeszkodą w zrozumieniu głębszego duchowego wymiaru Prawa.

 • Byli znani ze swojego ascetycznego stylu życia i oddania modlitwie oraz studiowaniu Tory.
 • Byli przodującymi nauczycielami religijnymi w społeczności żydowskiej i cieszyli się szacunkiem jako interpretatorzy Prawa.
 • Dbali o zachowanie czystości rytualnej, przestrzegali licznych nakazów i zakazów dotyczących jedzenia, ubierania się i codziennych czynności.
 • Wierzyli w koncepcję życia pozagrobowego, zmartwychwstania umarłych oraz istnienia aniołów i duchów, co odróżniało ich od saduceuszy.

Pomimo swojej gorliwości religijnej, faryzeusze byli często krytykowani przez Jezusa za obłudę, przesadny formalizm i nadmierne przywiązanie do ludzkich tradycji, zaniedbując istotę nauki Bożej.

Czytaj więcej: Kontrast jako środek stylistyczny: Przykłady użycia w tekstach

Dlaczego faryzeusze byli potępiani przez Jezusa?

W Ewangeliach Jezus wielokrotnie potępiał faryzeuszy za ich hipokryzję, obłudę oraz skupienie się na zewnętrznych przejawach pobożności przy zaniedbywaniu istoty nauk Bożych. Krytykował ich za nadmierne przywiązanie do ludzkich tradycji i przepisów, które według Niego zatracały prawdziwy sens Prawa.

Jezus zarzucał faryzeuszom, że są "ślepcami duchowymi", którzy "odrzucają przykazanie Boże, a trzymają się tradycji ludzkiej" (Mk 7,8). Potępiał ich za obłudę i udawaną pobożność, mówiąc: "Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi" (Mt 23,13).

Krytyka Jezusa koncentrowała się na legalistycznym i formalistycznym podejściu faryzeuszy do religii, które traciło z oczu miłość do Boga i bliźniego. Zarzucał im, że są przywiązani do drobiazgowych przepisów i rytuałów, a zaniedbują to, co najważniejsze – sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę.

Relacja faryzeuszy z innymi grupami religijnymi w Izraelu

Głównym przeciwnikami faryzeuszy w starożytnym Izraelu byli saduceusze. Była to uprzywilejowana grupa kapłanów i arystokratów, którzy sprawowali władzę w Świątyni Jerozolimskiej. W przeciwieństwie do faryzeuszy, saduceusze odrzucali tradycje ustne i ściśle trzymali się tylko pisanej Tory.

Pomiędzy faryzeuszami a saduceuszami istniały znaczące różnice doktrynalne. Saduceusze nie wierzyli w życie pozagrobowe, zmartwychwstanie ani istnienie aniołów i duchów, podczas gdy faryzeusze głosili te koncepcje. Spory między tymi grupami były zażarte i często przybierały formę ostrych dysput teologicznych.

Oprócz saduceuszy, faryzeusze mieli także napięte relacje z innymi mniejszymi ugrupowaniami religijnymi, takimi jak esseńczycy czy zeloci. Esseńczycy prowadzili ascetyczny tryb życia i tworzyli samodzielne wspólnoty monastyczne, natomiast zeloci byli ugrupowaniem polityczno-religijnym dążącym do wyzwolenia Izraela spod okupacji rzymskiej.

Podsumowanie

Zdjęcie Faryzeusze: Kim byli? Wyjaśniamy znaczenie biblijnego pojęcia

W tym podsumowaniu przypomnijmy sobie, kim byli faryzeusze. Byli wpływową grupą żydowskich uczonych i przywódców religijnych, którzy działali w starożytnym Izraelu. Znani byli ze ścisłego przestrzegania Prawa Mojżeszowego, tradycji ustnych oraz surowych zasad moralnych. Chociaż faryzeusze kim byli często postrzegani jako gorliwi zwolennicy swojej wiary, to jednocześnie stawali się obiektem krytyki ze strony Jezusa za nadmierny formalizm i odejście od istoty nauk Bożych.

Ich wpływ na kształtowanie się judaizmu i początków chrześcijaństwa był kluczowy. Po upadku saduceuszy, to tradycje faryzeuszy stały się fundamentem dla rozwoju judaizmu rabinicznego. Choć z czasem chrześcijaństwo zaczęło się odróżniać od nauk faryzeuszy, to wiele praktyk i obrzędów obu religii ma swoje korzenie w dziedzictwie tej grupy żydowskich uczonych.

5 Podobnych Artykułów

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. Hiobowa wieść: Co to znaczy? Wyjaśniamy znaczenie frazeologizmu
 3. "Nie długo" czy "niedługo": Kiedy oczekiwać zmian?
 4. Kunszt i maestria: Synonimy doskonałości
 5. Chumor czy humor - sprawdź, jaka jest poprawna pisownia
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły