Jak poprawnie pisać "humor": Zasady ortograficzne

Jak poprawnie pisać "humor": Zasady ortograficzne
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski15.02.2024 | 6 min.

Humor jak się pisze to kwestia, która często budzi wątpliwości. Choć wydaje się prosta, orthografia tego słowa sprawia trudności wielu osobom.

Kluczowe wnioski:
 • Słowo "humor" piszemy łącznie, nie rozdzielamy na sylaby.
 • Nie mylimy z podobnie brzmiącymi wyrazami jak "humoreska" czy "humorysta".
 • Wyraz "humor" odmieniamy przez przypadki i liczby jak rzeczownik rodzaju męskiego.
 • Przy wyrazie "humor" stosujemy takie same zasady interpunkcyjne, jak przy innych rzeczownikach.
 • Błędy w pisowni typu "humór" czy "humoor" wynikają z nieznajomości poprawnej formy.

Jak poprawnie zapisywać słowo humor

Słowo „humor” na pierwszy rzut oka wydaje się proste w pisowni. Jednak w praktyce sprawia problem wielu osobom, które popełniają w jego zapisie różne błędy.

Przede wszystkim należy pamiętać, że wyraz „humor” zapisujemy w języku polskim łącznie, nie rozdzielamy go na sylaby. Nie ma zatem poprawnych wersji takich jak „hu mor” czy „hum or”.

Ponadto, nie można mylić tego słowa z innymi podobnie brzmiącymi wyrazami, na przykład „humoreska” czy „humorysta”. Są to zupełnie odrębne pojęcia i błędem jest zamienna pisownia.

Odmiana przez przypadki

Słowo „humor” odmieniamy przez przypadki i liczby tak samo jak rzeczownik rodzaju męskiego. Oznacza to na przykład, że w dopełniaczu pojedynczej liczby poprawna forma to „humoru”, a nie „humora”.

W mianowniku liczby mnogiej przyjmuje natomiast końcówkę „-y”, więc zapisujemy „humory”, a nie „humory”.

Kiedy łącznie lub rozdzielnie piszemy humor

„Humor” jako samodzielne słowo zawsze piszemy łącznie. Rozdzielnie może występować w połączeniu z niektórymi przymiotnikami lub przysłówkami, na przykład „dobry humor”, „wybitny humor” czy „chybiony humor”.

Jednak nawet w połączeniach zwykle stosujemy pisownię łączną, na przykład w określeniach „czarny humor”, „angielski humor” czy „specyficzny humor”. Uwaga ta dotyczy również związków frazeologicznych z wyrazem „humor”, jak „być w humorze” czy „stracić humor”.

Wyjątki od reguły

Pomimo tego, są pewne stałe połączenia, w których konsekwentnie rozdzielamy pisownię wyrazu „humor”. Najczęstsze przykłady to: „bez humoru”, „bez poczucia humoru”, „pozbawiony humoru” oraz „z poczuciem humoru” i „z humorem”.

Warto zatem zapamiętać te wyjątki od ogólnej zasady łącznej pisowni słowa „humor”. Pomoże to uniknąć błędów, na przykład zapisu mylącego „bez poczuciahumoru”.

Czytaj więcej:Odmiana słowa "koń" przez przypadki: Przewodnik

Synonimy słowa humor i ich pisownia

„Humor” ma w języku polskim kilka bliskoznacznych określeń, których poprawna pisownia również nastręcza trudności. Należą do nich między innymi takie wyrazy, jak:

 • dowcip
 • komiczność
 • żartobliwość
 • humorystyczność
 • żart

Mimo podobieństw znaczeniowych z „humorem”, wszystkie te słowa mają odrębną, ustaloną pisownię. Nie należy ich mylić ani zapisywać błędnie na wzór wyrazu „humor”. Błąd ten zdarza się często przy wyrazach „humorystyczny” czy „humorystyczność”. Należy pisać je z pojedynczym „m”, a nie podwójnym jak w wyrazie „humor”.

Zasady interpunkcji przy wyrazie humor

Jak poprawnie pisać "humor": Zasady ortograficzne

W zakresie interpunkcji wyraz „humor” nie różni się od ogólnych reguł dotyczących rzeczowników. Oznacza to, że:

- stosujemy przecinek wyodrębniający „humor” w zdaniu - używamy wykrzyknika lub pytajnika zgodnie ze znaczeniem zdania
- piszemy dużą literą na początku zdania lub po kropce - poprzedzamy spójnikami w połączeniach wielowyrazowych

Nie ma więc specjalnych reguł dotyczących interpunkcji w przypadku słowa „humor”. Obowiązują tu ogólne zasady pisowni polskiej.

Błędy w pisowni słowa humor i ich poprawa

„Humor” jest słowem, przy którym zdarzają się najróżniejsze błędy. Obejmują one między innymi:

 • Rozdzielną pisownię - „hu mor”, „hum or”
 • Pominięcie liter - „humo”, „humorr”
 • Dodanie zbędnych liter - „humór”, „humoor”
 • Błędy w odmianie - „humora”, „humorami”

Powszechność tych błędów wynika zapewne z faktu, że słowo „humor” pochodzi z łaciny i dla wielu osób jego polska pisownia nie jest oczywista. Aby je wyeliminować, należy po prostu zapamiętać właściwą, poprawną formę tego wyrazu. Ćwiczenie jego odmiany i pisania w zdaniach również może pomóc wyrobić dobry nawyk poprawnej pisowni „humor”.

Jak poprawnie zapisywać słowo humor

Słowo „humor” na pierwszy rzut oka wydaje się proste w pisowni. Jednak w praktyce sprawia problem wielu osobom, które popełniają w jego zapisie różne błędy. Przede wszystkim należy pamiętać, że wyraz „humor” zapisujemy w języku polskim łącznie, nie rozdzielamy go na sylaby. Nie ma zatem poprawnych wersji takich jak „hu mor” czy „hum or”.

Ponadto, nie można mylić tego słowa z innymi podobnie brzmiącymi wyrazami, na przykład „humoreska” czy „humorysta”. Są to zupełnie odrębne pojęcia i błędem jest zamienna pisownia.

Odmiana przez przypadki

Słowo „humor” odmieniamy przez przypadki i liczby tak samo jak rzeczownik rodzaju męskiego. Oznacza to na przykład, że w dopełniaczu pojedynczej liczby poprawna forma to „humoru”, a nie „humora”.

W mianowniku liczby mnogiej przyjmuje natomiast końcówkę „-y”, więc zapisujemy „humory”, a nie „humory”.

Kiedy łącznie lub rozdzielnie piszemy humor

„Humor” jako samodzielne słowo zawsze piszemy łącznie. Rozdzielnie może występować w połączeniu z niektórymi przymiotnikami lub przysłówkami, na przykład „dobry humor”, „wybitny humor” czy „chybiony humor”.

Jednak nawet w połączeniach zwykle stosujemy pisownię łączną, na przykład w określeniach „czarny humor”, „angielski humor” czy „specyficzny humor”. Uwaga ta dotyczy również związków frazeologicznych z wyrazem „humor”, jak „być w humorze” czy „stracić humor”.

Podsumowanie

Pisownia słowa „humor” wydaje się prosta, jednak w praktyce sprawia problem wielu osobom. Popełniają oni błędy takie jak rozdzielna forma „hu mor”, dodawanie i opuszczanie liter czy niepoprawna odmiana. Aby poprawnie zapisać humor jak się pisze, trzeba przede wszystkim pamiętać o łącznej formie i odmienianiu go jak rzeczownika rodzaju męskiego.

Warto również zwrócić uwagę na to, że mimo podobieństw jak piszemy humor nie mylimy go z innymi wyrazami jak „humoreska” czy „humorysta”. Dotyczy to także synonimów typu „humorystyczny” pisanych z pojedynczym „m”. Znajomość tych zasad oraz regularne ćwiczenie pozwoli wyeliminować błędy i ugruntować poprawny nawyk pisania tego słowa.

Najczęściej zadawane pytania

Słowo „humor” zapisujemy w języku polskim łącznie. Nie dzielimy go na sylaby typu „hu mor”, nie dodajemy ani nie pomijamy liter. Odmieniamy je przez przypadki i liczby jak rzeczownik rodzaju męskiego, np. „humoru” w dopełniaczu pojedynczej liczby.

„Humor” jako pojedyncze słowo zawsze piszemy łącznie. Wyjątkiem są stałe połączenia typu „bez humoru”, „z humorem”, gdzie rozdzielamy je z przyimkami i przymiotnikami.

W mianowniku liczby mnogiej słowo „humor” przyjmuje końcówkę „-y”, dlatego poprawna forma to „humory”, a nie „humory”. Pamiętajmy o tej zasadzie odmieniając je przez przypadki mnogie.

Mimo podobieństwa, „humor” nie jest tym samym słowem co na przykład „humoreska”, „humorysta” czy „humorystyczny”. Te wyrazy mają odmienną pisownię, nie wolno ich mylić.

Do typowych błędów należą: rozdzielna pisownia, dodawanie i opuszczanie liter, błędna odmiana, mylenie z podobnymi wyrazami. Warto poznać reguły, by ich uniknąć.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. "Nie posiadam": Jak elegancko wyrazić brak czegoś?
 3. Kłoda: Słowo klucz w krzyżówkach
 4. Dawniej o teściu: Etykieta i nazewnictwo
 5. Garderoba na literę Z: Przewodnik po modzie
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły

Zasady pisowniMógłbym: Użycie i forma

Mógłbym to konstrukcja językowa wyrażająca możliwość lub zdolność do wykonania czynności. Przewodnik wyjaśnia jej zasady użycia, budowę i różnice w stosunku do "mógł". Poznaj jej zastosowania m.in. do wyrażania próśb i życzeń.