Przykłady krótkich esejów: Inspiracje i wskazówki

Przykłady krótkich esejów: Inspiracje i wskazówki
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski15 lutego 2024 | 7 min

krótki esej przykład może być świetnym sposobem na ćwiczenie umiejętności pisania i logicznego myślenia. W tym artykule znajdziesz inspiracje i praktyczne wskazówki dotyczące pisania krótkich esejów.

Kluczowe wnioski:
 • Krótki esej powinien mieć jasną, prostą strukturę i skupiać się na jednym zagadnieniu.
 • Dobrym pomysłem jest pisanie na tematy z życia codziennego, które są bliskie autorowi.
 • Przydatne jest zastosowanie technik kreatywnego myślenia przy wyborze tematu.
 • Pisanie krótkich esejów pomaga rozwijać umiejętność jasnego wyrażania myśli.
 • Praca nad esejem powinna być dobrze zorganizowana, z zachowaniem harmonogramu.

O głównej myśli krótkiego eseju

Główna myśl jest kluczowa w krótkim eseju i powinna być jasno zarysowana. To centralny komunikat, który autor chce przekazać czytelnikowi na wybrany temat. Dobrze sformułowana główna teza nadaje esejowi logikę i spójność. Warto poświęcić czas na jej dokładne przemyślenie i ujęcie w jedno pełne zdanie. Główna myśl powinna być oryginalna i intrygująca, skłaniająca do refleksji i dalszych rozważań.

Jak formułować główną myśl?

Aby dobrze sformułować główną myśl krótkiego eseju, należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań pomocniczych: Jaki jest główny problem poruszany w eseju? Jakie stanowisko zamierzam zająć wobec tego problemu? Jaki wniosek chcę wyciągnąć lub do jakiej refleksji skłonić czytelnika? Raz jasno określona, główna teza powinna przewijać się przez cały wywód jak czerwona nić i znaleźć potwierdzenie w zakończeniu.

Przykład głównej tezy: Mimo licznych zalet nowych mediów, nadal niezastąpione pozostaje czytanie książek w tradycyjnej, papierowej formie.

O wyborze tematu krótkiego eseju

Tematyka krótkiego eseju może dotyczyć wielu dziedzin, jednak najlepiej wybrać zagadnienie, które jest nam bliskie i co do którego mamy wyrobioną opinię. Można skupić się na problemach społecznych, etycznych dylematach, zjawiskach kulturowych czy własnych przemyśleniach na konkretny temat. Dobrym pomysłem są obszary związane z zainteresowaniami piszącego, jego pasjami i doświadczeniami. Warto też sięgnąć po sprawdzone techniki kreatywnego myślenia, abyinspiracja przyszła sama.

Skąd czerpać inspiracje do tematów?

Inspiracją do wyboru ciekawego tematu krótkiego eseju może być otaczająca nas rzeczywistość. Codzienne obserwacje, rozmowy, lektury, filmy, muzyka, sztuka - z pozoru zwyczajne sytuacje i bodźce mogą podsunąć interesujący problem wart pogłębienia. Szczególnie pomocne przy wymyślaniu tematu bywają burza mózgów z innymi osobami oraz techniki skojarzeniowe, np. losowe słowa.

Obserwacja zjawisk społecznych Własne zainteresowania i pasje
Inspiracje z literatury i sztuki Aktualne wydarzenia

Z dobrego tematu rodzi się dobry esej - warto poświęcić czas na jego wymyślenie i dopracowanie.

Czytaj więcej:Jak prawidłowo wskazać nadawcę i adresata na kopercie?

O strukturze logicznej krótkiego eseju

Krótki esej, mimo niewielkiej objętości, powinien mieć przemyślaną strukturę, podkreślającą tok rozumowania autora. Klasyczny model zakłada wstęp, rozwinięcie i zakończenie. We wstępie należy zawrzeć główną tezę, cel lub problem do omówienia. Rozwinięcie to logiczny wywód służący udowodnieniu tezy - warto go podzielić na akapity prezentujące kolejne argumenty lub aspekty problemu. Na koniec niezbędne jest mocne i spójne z całością zakończenie, podsumowujące najważniejsze wnioski.

Jak budować spójność wywodu?

Aby esej był logiczny i spójny, konieczne jest stosowanie technik porządkujących wywód, np. słów i zwrotów wskazujących związki przyczynowo-skutkowe czy znaczeniowe. Warto też sygnalizować kolejne etapy rozumowania zwrotami typu: z jednej strony..., z drugiej strony..., wreszcie..., podsumowując... Dobrym pomysłem jest też powtórzenie głównej tezy lub jej elementów w podsumowaniu.

O stylu pisania krótkiego eseju

Przykłady krótkich esejów: Inspiracje i wskazówki

Styl eseju powinien być jasny i komunikatywny - należy unikać zawiłego, specjalistycznego języka, lecz pisać prostym, poprawnym językiem, dostosowanym do potencjalnego czytelnika. Warto też stosować urozmaicenia składniowe czy frazeologiczne, aby tekst był ciekawszy w odbiorze. Przydatne są pytania retoryczne, przykłady, anegdoty i odniesienia do cytatów, zwłaszcza na początku akapitów, aby je urozmaicić.

Jakie środki stylistyczne warto stosować?

W krótkim eseju można z powodzeniem wykorzystać takie środki językowe, jak: pytania retoryczne, wyliczenia, wykrzyknienia, przerzutnie, powtórzenia, epitety, porównania czy metafory. Urozmaicają one język i czynią wywód bardziej angażującym. Należy jednak stosować je z umiarem i dbać o zachowanie stylu stosownego do formy wypowiedzi.

Przykłady:

 • „Ile jest warte ludzkie życie?” - pytanie retoryczne
 • „Prawdziwa przyjaźń krzepi w trudnych chwilach, dodaje otuchy i pozwala czerpać radość z drobiazgów” - epitety i metafora
 • „Młodość, starość, pomyślność, upadek - wciąż ten sam człowiek, ta sama dusza” - wyliczenie i powtórzenie

O ćwiczeniu umiejętności pisania krótkich esejów

Pisanie krótkich esejów to świetna okazja do ćwiczenia umiejętności logicznego myślenia, argumentowania i jasnego formułowania sądów. Można je traktować jako swoisty trening intelektualny, rozwijający wyobraźnię i kreatywność. Już kilkuminutowe codzienne ćwiczenia pozwolą wypracować własny styl, dbałość o język i sprawność w dyskutowaniu różnych problemów.

Jak wykorzystać ćwiczenia z esejami?

Aby skutecznie doskonalić swoje pisarskie umiejętności, warto systematycznie poświęcać choćby 10-15 minut dziennie na napisanie krótkiego eseju na wybrany temat. Można też poprosić kogoś o opinię i wskazówki do naszych tekstów lub samemu je krytycznie analizować pod kątem mocnych i słabych stron. Angażowanie różnych zdolności podczas pisania sprawia, że mózg pracuje efektywniej.

„Każdy dobry esej jest owocną przygodą myśli” - Francis Bacon

O dobrej organizacji pracy nad krótkim esejem

Aby efektywnie napisać dobry krótki esej, niezbędna jest dobra organizacja pracy. Warto wyznaczyć ramowy harmonogram, określić kolejne etapy i dzielić zadanie na mniejsze części. Pomocne będzie zebranie pomysłów i argumentów w formie mapy myśli lub prostej notatki. Przed przystąpieniem do pisania trzeba też określić cel eseju i jego odbiorców.

Jak zorganizować pracę krok po kroku?

Oto przykładowy schemat organizacji pracy nad krótkim esejem:

 1. Wybór tematu i określenie celu eseju - 1 dzień
 2. Zebranie i selekcja pomysłów oraz argumentów - 2-3 dni
 3. Ułożenie konspektu i logiki wywodu - 1 dzień
 4. Napisanie brudnopisu - 1-2 dni
 5. Korekta i szlifowanie tekstu - 1 dzień

Dodatkowy dzień na ewentualną poprawkę po opinii innych osób. Systematyczność i dyscyplina są kluczem do sukcesu!

Podsumowanie

Pisanie krótkich esejów to doskonałe ćwiczenie rozwijające umiejętności logicznego myślenia i poprawnego formułowania sądów. Warto poświęcić czas na przemyślenie głównej tezy, dobór odpowiedniego stylu językowego i spójną kompozycję wywodu. Przydatne mogą być style językowe przykłady takie jak pytania retoryczne, metafory czy powtórzenia. Środki retoryczne pomagają urozmaicić tekst i skuteczniej przekazać zamierzony przekaz.

Aby osiągnąć zamierzony efekt, warto dobrze zaplanować pracę nad esejem, dzieląc ją na etapy – od wyboru tematu po finalną korektę. Systematyczność i dyscyplina pozwolą wypracować własny styl i poprawić jakość pisanych tekstów.

5 Podobnych Artykułów

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. Honor czy chonor - jak brzmi poprawna pisownia tego słowa?
 3. "Nie ma" czy "niema": Poprawna forma i zastosowanie
 4. Kurtka szwedka z lat 70.: Ikoną stylu
 5. PLN, TZN i inne skróty: Co dokładnie oznaczają te akronimy?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły