Zapisywanie dat: Zasady i przykłady

Zapisywanie dat: Zasady i przykłady
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski16 lutego 2024 | 5 min

Jak zapisujemy daty jest kwestią, która często sprawia trudności. W zależności od kontekstu, istnieją różne zasady i standardy zapisu dat. Artykuł wyjaśnia podstawowe reguły, pokazuje przykłady poprawnych i niepoprawnych zapisów oraz podpowiada, na co zwrócić uwagę, by bezbłędnie zapisywać daty w różnych sytuacjach.

Kluczowe wnioski:
 • Należy rozróżniać zapis dat w tekstach oficjalnych i prywatnych.
 • Kolejność dzień/miesiąc/rok bywa różna w zależności od kraju.
 • Warto zwracać uwagę na rozdzielanie elementów daty kropkami lub myślnikami.
 • Przy datach historycznych trzeba pamiętać o ich poprawnym zapisie.
 • Daty warto zawsze sprawdzać, by uniknąć literówek i pomyłek.

Jak zapisujemy daty w tekstach urzędowych

W tekstach urzędowych, takich jak umowy, dokumenty, wnioski czy pisma procesowe, jak zapisywać daty jest ściśle określone. Datę zapisujemy słownie, wymieniając najpierw dzień, potem miesiąc, a na końcu rok.

Przykładowy zapis: „Sporządzono w Warszawie, dnia dwudziestego piątego lutego dwa tysiące dwudziestego czwartego roku”.

W tekstach urzędowych nigdy nie stosuje się zapisu dat w formacie cyfrowym (np. 25.02.2024), gdyż jest to niezgodne z przyjętymi regułami i standardami.

Szczegółowe zasady zapisu dat

Aby poprawnie zapisać datę w tekście urzędowym, należy:

 • Podać najpierw dzień słownie, a potem miesiąc i rok.
 • Rozwinąć skróty nazw miesięcy (np. luty, a nie II).
 • Zapisywać pełną nazwę roku, a nie tylko dwie ostatnie cyfry.

Dzięki temu zapis daty jest klarowny i zgodny z obowiązującymi standardami.

Jak zapisujemy daty w korespondencji mailowej

W korespondencji mailowej, zarówno prywatnej jak i służbowej, jak zapisywać daty nie jest tak rygorystycznie określone, jak w tekstach urzędowych.

Najczęściej spotykanym sposobem jest umieszczanie daty w nagłówku maila, w formacie:

dzień tygodnia, dzień.miesiąc.rok

Np. Piątek, 25.02.2024.

Dopuszcza się jednak także mniej formalny zapis, bez rozpisywania dnia tygodnia i oddzielania kropek, np: 25 02 2024.

Zapis daty w treści maila

Datę w treści maila zapisujemy najczęściej w formacie dzień.miesiąc.rok, np. Spotkanie odbędzie się 25.02.2024 o godz. 10:00.

W korespondencji prywatnej dopuszczalny jest zapis słowny, bez rozwinięcia roku, np. Widzimy się w przyszły piątek, 25 lutego.

Czytaj więcej:Chaczyk czy haczyk: Wyjaśnienie i poprawna pisownia

Jak zapisujemy daty przy cytatach i odwołaniach

Przy cytowaniu fragmentów tekstu lub odwoływaniu się do konkretnych źródeł, istotne jest precyzyjne oznaczenie daty ich publikacji.

Najczęściej spotykanymi formatami zapisu dat przy tego typu odwołaniach są:

 • [Nazwisko autora, rok wydania]
 • (Nazwisko autora, rok wydania)

Np. [Kowalski, 2022] lub (Kowalski, 2022).

Zawsze należy podawać nazwisko autora i pełny rok wydania źródła, do którego się odwołujemy, co pozwala na jego szybką identyfikację.

Jak zapisujemy daty na dokumentach osobistych

Zapisywanie dat: Zasady i przykłady

Na dokumentach osobistych, takich jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacje czy świadectwa, jak zapisywać daty jest ściśle sformalizowane.

Datę urodzenia zapisuje się najczęściej w formacie: dzień.miesiąc.rok (cyframi arabskimi, z zerami wiodącymi).

np. Data urodzenia: 03.07.1990.

Na niektórych dokumentach (świadectwach, dyplomach) może występować również zapis słowny daty:

Np. Wydano dnia trzeciego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego roku.

Sprawdzanie i weryfikacja dat

Na dokumentach osobistych szczególnie ważne jest sprawdzenie poprawności zapisanych dat i ich zgodność z posiadanymi dokumentami.

Pozwoli to uniknąć problemów urzędowych spowodowanych ewentualnymi literówkami lub pomyłkami.

Jak zapisujemy daty w umowach i kontraktach

W umowach i kontraktach powinno się zapisywać daty słownie, wskazując kolejno na dzień, miesiąc i rok.

Np. Umowę zawarto dnia dwudziestego piątego lutego dwutysięcznego dwudziestego czwartego roku w Warszawie.

Dokładny, słowny zapis pozwala uniknąć niejasności i potencjalnych sporów dotyczących terminów wejścia umowy w życie lub dat obowiązywania poszczególnych postanowień.

Niepoprawny zapis daty Poprawny zapis daty
25.02.2024 Dwudziestego piątego lutego dwa tysiące dwudziestego czwartego roku

Jak zapisujemy daty w opracowaniach naukowych

Jak zapisywać daty w pracach naukowych regulują ściśle określone standardy, zależne m.in. od dziedziny nauki czy wydawnictwa.

Najczęściej spotykanymi formatami są:

 • Rok – zapis cyfrowy pełnego roku, np. 2024
 • Rok miesiąc – rok i miesiąc cyfrowo, np. 2024 02
 • Dzień miesiąc rok – dd.mm.rrrr, np. 25.02.2024

W pracy naukowej konsekwentnie stosuje się jeden wybrany format zapisu dat.

Poprawne, jednolite zapisywanie dat ułatwia odbiorcy korzystanie z opracowania i śledzenie chronologii omawianych wydarzeń.

Podsumowanie

Poprawne zapisywanie dat bywa kłopotliwe i rodzi wiele wątpliwości. Jak zapisywać daty zależy od kontekstu - w tekstach urzędowych obowiązują ściśle określone zasady i standardy. W korespondencji prywatnej mamy więcej swobody. Przy cytatach kluczowe jest, by podać nazwisko autora i rok publikacji. Na dokumentach osobistych datę zapisujemy najczęściej cyframi, zgodnie z posiadanymi danymi. W umowach bezwzględnie stosujemy zapis słowny daty. Jednolite formaty dat są wymagane w opracowaniach naukowych.

Zasady zapisywania dat warto znać, by bezbłędnie stosować je w zależności od rodzaju tekstu i uniknąć potencjalnych problemów czy nieścisłości. Przestrzeganie standardów to podstawa w wielu urzędowych czy oficjalnych dokumentach.

Najczęstsze pytania

W polskim zapisie daty standardowo podaje się najpierw dzień, potem miesiąc, a na końcu rok. Np. 25.02.2024. W niektórych krajach najpierw umieszcza się miesiąc, a dopiero potem dzień miesiąca.

Nie, w tekstach urzędowych obowiązuje wyłącznie słowny zapis daty. Cyfrowy zapis dat w formacie dd.mm.rrrr jest niedopuszczalny jako niezgodny ze standardem dla tego typu dokumentów.

W większości przypadków elementy daty, czyli dzień, miesiąc i rok, rozdzielamy kropkami. Czasem spotyka się także rozdzielenie za pomocą myślników, jednak kropki są bardziej standardowym rozwiązaniem.

Pełny, słowny zapis daty jest wymagany przede wszystkim w urzędowych, formalnych dokumentach - umowach, kontraktach, dyplomach, świadectwach. Może też wystąpić w prywatnej korespondencji.

Dane na dokumentach osobistych, w tym data urodzenia, powinny być zgodne z posiadanymi przez nas dokumentami i danymi. W razie wątpliwości należy sprawdzić i potwierdzić prawidłowość zapisu, aby uniknąć problemów urzędowych.

5 Podobnych Artykułów

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. Honor czy chonor - jak brzmi poprawna pisownia tego słowa?
 3. "Nie ma" czy "niema": Poprawna forma i zastosowanie
 4. Kurtka szwedka z lat 70.: Ikoną stylu
 5. PLN, TZN i inne skróty: Co dokładnie oznaczają te akronimy?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły