Ekskomunika: Czym jest i co oznacza ta kara kościelna?

Ekskomunika: Czym jest i co oznacza ta kara kościelna?
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski30 maja 2024 | 6 min

Co to ekskomunika? Jest to jedna z najsurowszych kar kościelnych, która oznacza całkowite wykluczenie wiernego ze społeczności Kościoła katolickiego. Ekskomunikę można porównać do ostracyzmu stosowanego w starożytności - osoba ekskomunikowana jest pozbawiona możliwości uczestniczenia w sakramentach i praktykach religijnych. Ta surowa kara ma na celu skłonić grzesznika do pokuty i powrotu na łono Kościoła.

Kluczowe wnioski:
 • Ekskomunika to całkowite wykluczenie wiernego ze społeczności Kościoła katolickiego. Jest to jedna z najsurowszych kar kościelnych.
 • Osoba ekskomunikowana jest pozbawiona możliwości uczestniczenia w sakramentach i praktykach religijnych.
 • Celem ekskomuniki jest skłonienie grzesznika do pokuty i powrotu na łono Kościoła.
 • Ekskomunika jest porównywana do ostracyzmu stosowanego w starożytności.
 • Jest to kara, która budzi wiele kontrowersji i dyskusji w społeczeństwie.

Co to ekskomunika – definicja i znaczenie tej kary kościelnej

Czym jest ekskomunika? Co to ekskomunika? Wielu z Was może się zastanawiać nad tym pytaniem. Ekskomunika to jedna z najsurowszych kar kościelnych, która oznacza całkowite wykluczenie wiernego ze społeczności Kościoła katolickiego. Jest to rodzaj ostracyzmu duchowego, który ma na celu skłonić grzesznika do pokuty i powrotu na łono Kościoła.

Osobę ekskomunikowaną dotykają poważne konsekwencje. Jest ona bowiem pozbawiona możliwości uczestniczenia we Mszy Świętej, przyjmowania sakramentów oraz pełnego udziału w życiu religijnym. Ekskomunika to kara, która jest stosowana w bardzo poważnych przypadkach, takich jak apostazja, herezja czy świadome i dobrowolne zabicie człowieka.

Warto podkreślić, że ekskomunika nie jest wyrokiem ostatecznym. Kościół daje możliwość powrotu na swoje łono, pod warunkiem szczerze okazanej skruchy i pokuty. Niemniej jednak, dopóki kara ekskomuniki obowiązuje, osoba nią obłożona jest całkowicie wykluczona z życia wspólnoty wiernych.

Kara ekskomuniki ma swoje źródło w tradycji biblijnej i była stosowana już w czasach apostolskich. Jej celem jest nie tylko ukaranie grzesznika, ale także ochrona reszty wiernych przed zgorszeniem i negatywnym wpływem osoby, która wykroczyła przeciwko nauce Kościoła.

Podstawy prawne i rodzaje ekskomuniki w Kościele katolickim

Podstawy prawne nakładania kary ekskomuniki znajdują się w Kodeksie Prawa Kanonicznego, który reguluje życie wewnętrzne Kościoła katolickiego. Dokument ten precyzyjnie określa, za jakie przewinienia można zostać ekskomunikowanym oraz jaka jest procedura nakładania i znoszenia tej kary.

W Kościele katolickim istnieją dwa rodzaje ekskomuniki: ferendae sententiae oraz latae sententiae. Pierwszy typ to kara nakładana przez właściwą władzę kościelną za popełnione przestępstwo, drugi zaś następuje automatycznie w momencie popełnienia określonego czynu.

 • Ekskomunika ferendae sententiae jest orzekana indywidualnie przez sąd kościelny lub przełożonego kościelnego w drodze oficjalnej decyzji.
 • Ekskomunika latae sententiae następuje natomiast ipso facto, czyli z chwilą popełnienia czynu zabronionego przez prawo kanoniczne, bez potrzeby formalnego orzeczenia.

Choć ekskomunika jest karą niezwykle surową, to jednak Kościół stara się ją stosować z rozwagą i tylko w ostateczności. Celem tej kary nie jest bowiem odrzucenie grzesznika, ale raczej skłonienie go do pokuty i powrotu na drogę nauki Chrystusa.

Czytaj więcej: Hiobowa wieść: Co to znaczy? Wyjaśniamy znaczenie frazeologizmu

Skutki i konsekwencje ekskomuniki dla katolików

Będąc wykluczonym ze wspólnoty Kościoła, osoba ekskomunikowana ponosi bardzo poważne konsekwencje duchowe i społeczne. Najistotniejszym skutkiem ekskomuniki jest bowiem utrata możliwości uczestniczenia w życiu sakramentalnym Kościoła, a więc przyjmowania Komunii Świętej, spowiedzi czy namaszczenia chorych.

Oprócz tego, osoba obłożona ekskomuniką nie może pełnić żadnych funkcji liturgicznych ani piastować jakichkolwiek urzędów czy godności kościelnych. Ponadto, w czasie trwania kary ekskomuniki, osoba ta nie może być również dopuszczona do pogrzebu kościelnego.

Skutki ekskomuniki mają również wymiar społeczny. Osoba ekskomunikowana jest bowiem w pewnym sensie odrzucona i izolowana przez wspólnotę wiernych. Wierni będący w stanie ekskomuniki nie mogą uczestniczyć w życiu parafialnym, a ich obecność podczas nabożeństw i uroczystości religijnych jest zabroniona.

Warto jednak pamiętać, że celem ekskomuniki nie jest całkowite odrzucenie grzesznika, ale raczej skłonienie go do nawrócenia i pokuty. Dlatego też, po wypełnieniu określonych warunków, osoba ekskomunikowana może zostać przywrócona na łono Kościoła.

Zniesienie ekskomuniki – warunki i procedura jej odstąpienia

Jak zostało wspomniane, ekskomunika nie jest wyrokiem ostatecznym. Kościół daje możliwość powrotu na swoje łono, pod warunkiem szczerze okazanej skruchy i pokuty. Procedura zniesienia kary ekskomuniki jest ściśle określona w prawie kanonicznym i zależy od rodzaju nałożonej kary.

W przypadku ekskomuniki ferendae sententiae, zniesienie kary następuje po spełnieniu określonych warunków nałożonych przez władze kościelne, które ją orzekły. Może to być na przykład publiczne wyznanie winy, odbycie pokuty czy naprawienie szkód wyrządzonych Kościołowi.

Nieco inaczej wygląda procedura zniesienia ekskomuniki latae sententiae. W tym przypadku osoba ekskomunikowana może zostać zwolniona z kary po spełnieniu trzech warunków: wyrzeczeniu się popełnionego czynu, naprawieniu wyrządzonych krzywd oraz usunięciu zgorszenia.

 • Wyrzeczenie się czynu oznacza całkowite odcięcie się od popełnionego grzechu i szczere pragnienie poprawy.
 • Naprawienie krzywd to zadośćuczynienie za wszelkie szkody moralne i materialne wyrządzone Kościołowi lub wiernym.
 • Usunięcie zgorszenia polega natomiast na publicznym odcięciu się od popełnionego grzechu i daniu dobrego przykładu innym wiernym.

Podsumowanie

Zdjęcie Ekskomunika: Czym jest i co oznacza ta kara kościelna?

Mając już przybliżone, co to ekskomunika i co to jest ekskomunika, można powiedzieć, że jest to bardzo surowa kara kościelna. Polega na całkowitym wykluczeniu wiernego ze społeczności Kościoła katolickiego i pozbawieniu możliwości uczestniczenia w sakramentach. Jej celem jest skłonienie grzesznika do pokuty i powrotu na łono Kościoła.

Ekskomunika ma swoje źródła w tradycji biblijnej i była stosowana już w czasach apostolskich. Współcześnie jej podstawy prawne są określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Kara ta jest nakładana w bardzo poważnych przypadkach, takich jak herezja, apostazja czy zabójstwo. Można z niej zostać zwolnionym po wypełnieniu określonych warunków.

5 Podobnych Artykułów

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. Honor czy chonor - jak brzmi poprawna pisownia tego słowa?
 3. "Nie długo" czy "niedługo": Kiedy oczekiwać zmian?
 4. Kunszt i maestria: Synonimy doskonałości
 5. Chumor czy humor - sprawdź, jaka jest poprawna pisownia
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły