Karze, karze - kiedy użyć tego słowa w różnych znaczeniach?

Karze, karze - kiedy użyć tego słowa w różnych znaczeniach?
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski21 czerwca 2024 | 6 min

Karze to słowo, które ma wiele znaczeń i może być używane w różnych kontekstach. Wydaje się łatwe do zrozumienia, ale wiele osób ma wątpliwości, kiedy dokładnie należy go użyć. W tym artykule wyjaśnimy, co oznacza "karze" w różnych sytuacjach – od prawnych, przez idomatyczne wyrażenia, po potoczne użycie w grach czy kontekście wychowawczym.

Kluczowe wnioski:
 • "Karze" ma kilka podstawowych znaczeń – kara, grzywna lub porażka w grze, czy też kara cielesna.
 • W prawie karze oznaczają różne formy odpowiedzialności za popełnione przestępstwa lub wykroczenia.
 • Historycznie termin ten odnosił się również do kar cielesnych, takich jak chłosta.
 • W potocznym języku "karze" pojawia się w idiomach i wyrażeniach.
 • Dyskusyjna pozostaje kwestia kar domowych i fizycznej dyscypliny dzieci.

Kiedy używać słowa "karze" w sensie kary prawnej?

Karze to termin ściśle związany z prawem karnym. Odnosi się do różnego rodzaju sankcji, które są nakładane na osoby dopuszczające się przestępstw lub wykroczeń. W polskim systemie prawnym istnieje szeroki wachlarz możliwych karze, od kar więzienia po grzywny czy ograniczenia wolności.

Najsurowszą karą w Polsce jest kara dożywotniego pozbawienia wolności, która może zostać orzeczona wobec sprawców najcięższych przestępstw, takich jak zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Obok niej, część przestępstw zagrożona jest karą pozbawienia wolności na okres od kilku miesięcy do nawet 25 lat.

Innym rodzajem karze są grzywny, które nakładane są zarówno w sprawach karnych, jak i wykroczeniach. Wysokość grzywny uzależniona jest od wagi czynu i sytuacji materialnej skazanego. W przypadku najmniej szkodliwych czynów, sąd może orzec karę ograniczenia wolności, która polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Rodzaj i wymiar konkretnej karze zależy od wielu czynników, które sąd szczegółowo analizuje podczas procesu. Kluczowe znaczenie ma stopień zawinienia sprawcy, motywy jego działania, a także zachowanie się po popełnieniu czynu. Prawo dopuszcza również możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary na określony okres próbny.

Karze za wykroczenia w prawie karnym i karze grzywny

Odrębną kategorią czynów zabronionych w prawie są wykroczenia, które są mniej poważne niż przestępstwa i zagrożone łagodniejszymi karze. Najczęściej popełnianymi wykroczeniami są między innymi: drobne kradzieże, zakłócanie porządku publicznego, naruszenie nietykalności cielesnej czy lekkie uszkodzenia mienia.

Za popełnienie wykroczenia, sąd może orzec grzywnę, która bywa zasadniczą karze za tego typu czyny. Jej wysokość jest ściśle określona w przepisach i wynosi od 20 do 5000 złotych. Oprócz grzywny, możliwe jest również orzeczenie kary aresztu od 5 do 30 dni.

W określonych sytuacjach, sąd może również orzec inne karze dodatkowe, jak przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, obowiązek naprawienia szkody czy zakaz prowadzenia pojazdów. Dla wielu drobnych wykroczeń, przepisy dopuszczają także możliwość wymierzenia grzywny w formie mandatu karnego.

 • Kary grzywny to jedno z podstawowych rodzajów karze w prawie karnym.
 • Sąd nakłada grzywny za mniej poważne czyny, nazywane wykroczeniami.
 • Wysokość grzywny za wykroczenie sięga maksymalnie 5000 złotych.
 • Oprócz grzywny, sąd może orzec karę aresztu od 5 do 30 dni.
 • Mniej szkodliwe wykroczenia często kończą się mandatem karnym.

Czytaj więcej: Użycie przecinka przy "i że": Zasady interpunkcji

Czy "karze" oznacza karę cielesną czy porażkę w grach?

Poza swoim jurydycznym znaczeniem, słowo "karze" bywa również używane w potocznej mowie w odniesieniu do różnych sytuacji. W kontekście wychowawczym i dyscyplinowania dzieci, termin ten może oznaczać karę cielesną, czyli fizyczną przemoc wobec nieletnich.

Kary cielesne, takie jak lanie, bicie czy klapsy były niegdyś powszechną formą wychowawczą dzieci. Obecnie są one jednak powszechnie krytykowane jako forma naruszania praw dziecka i źródło traumy. W efekcie, coraz więcej krajów wprowadza całkowity zakaz wszelkich kar cielesnych wobec dzieci.

Z drugiej strony, słowo "karze" ma również mniej dosłowne znaczenie. W potocznej mowie często używa się go do określenia porażki, przegrania czy niepowodzenia. Można więc usłyszeć na przykład o "karze w grze", mówiąc o przegranej w rozgrywce.

Karze w takim sensie to bardziej metaforyczne określenie niepowodzenia czy porażki, co nie ma jednak związku z faktyczną karą, jak w znaczeniu prawniczym tego słowa. Określenie to ilustruje tym samym wieloznaczność i szerokie spektrum użyć terminu "karze".

Karze cielesne w historii polskiego systemu prawnego

Zdjęcie Karze, karze - kiedy użyć tego słowa w różnych znaczeniach?

Choć współcześnie kary cielesne są uznawane za niedopuszczalne i odstępstwo od praw człowieka, to przez długi czas były one ważną częścią polskiego systemu prawnego. Historycznie, różne formy kar fizycznych były powszechnie stosowane wobec skazanych i więźniów.

Bodaj najbardziej znaną karze cielesną w dawnej Polsce była chłosta, czyli bicie rózgami lub pejczem. Wykonywano ją publicznie, często na miejskim rynku. Podobnie krwawe i brutalne były również takie karze jak obcięcie uszu, języka czy palców.

 • W dawnych wiekach karze cielesne były ważną częścią systemu prawnego.
 • Najbardziej znaną karą fizyczną była publiczna chłosta rózgami.
 • Stosowano też okaleczające kary, jak obcięcie uszu lub palców.
 • Dziś takie praktyki są uznawane za niehumanitarne i zakazane.
 • Pierwszym krajem zakazującym kar cielesnych była Szwecja w 1979 r.

Stopniowa humanizacja prawa doprowadziła jednak do ograniczania i finalnie zupełnego wyeliminowania karze naruszających nietykalność cielesną czy życie ludzkie. Jednym z pierwszych krajów całkowicie zakazujących wszelkich kar fizycznych była Szwecja, która uczyniła to w 1979 roku, uznając je za formę tortur.

Podsumowanie

Słowo "karze" ma bardzo różnorodne znaczenia i zastosowania. W prawie jest ono kluczowym terminem określającym sankcje za przestępstwa i wykroczenia, od kar więzienia po grzywny. Jednakże wyrażenie to bywa używane także potocznie, nierzadko w odniesieniu do kar domowych czy porażki w grze.

Choć dawniej karze cielesne były powszechne w systemie prawnym, dziś są one uważane za niehumanitarne i niedopuszczalne. Z kolei w języku codziennym słowo to często pojawia się w rozmaitych idiomach i wyrażeniach, m.in. karze każe. Różnorodność ta pokazuje wieloznaczność terminu "karze" i potrzebę prawidłowego rozumienia go w zależności od kontekstu.

5 Podobnych Artykułów

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. Hiobowa wieść: Co to znaczy? Wyjaśniamy znaczenie frazeologizmu
 3. "Nie długo" czy "niedługo": Kiedy oczekiwać zmian?
 4. Kunszt i maestria: Synonimy doskonałości
 5. Chumor czy humor - sprawdź, jaka jest poprawna pisownia
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły