Przegląd najważniejszych środków stylistycznych w literaturze

Przegląd najważniejszych środków stylistycznych w literaturze
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski17.02.2024 | 5 min.

Najważniejsze środki stylistyczne odgrywają kluczową rolę w literaturze, pomagając autorom wypracować charakterystyczny styl i przekazać zamierzone przesłanie. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej popularnym zabiegom stylistycznym wykorzystywanym w prozie i poezji na przestrzeni dziejów, analizując ich funkcje i wpływ na odbiór tekstów literackich.

Kluczowe wnioski:

 • Środki stylistyczne służą m.in. do wzmacniania ekspresji, kreowania nastroju i charakteryzowania bohaterów.
 • Ich zastosowanie zmieniało się na przestrzeni epok, dostosowując do panujących trendów i gustów.
 • Najpopularniejsze, ponadczasowe środki to m.in. epitet, porównanie, anafora czy oksymoron.
 • Umiejętne wykorzystanie zabiegów stylistycznych świadczy o kunszcie pisarskim i wpływa na odbiór dzieła.
 • Znajomość stylistyki ułatwia głębszą interpretację i analizę tekstów literackich.

Porównanie środków stylistycznych w prozie i poezji

Środki stylistyczne odgrywają istotną rolę zarówno w prozie, jak i w poezji, choć ich zastosowanie i funkcje mogą się nieco różnić w zależności od gatunku. W poezji służą przede wszystkim budowaniu specyficznego nastroju i ekspresji, podczas gdy w prozie skupiają się bardziej na charakteryzowaniu postaci i opisywaniu wydarzeń.

W wierszach możemy spotkać więcej środków dźwiękowych jak rymy, rytm czy instrumentacja głoskowa, budujących warstwę brzmieniową tekstu. Częściej też wykorzystuje się w poezji epitety, porównania, przerzutnie i anaforę w celu uwydatnienia uczuć. Proza sięga po te środki rzadziej, za to częściej posługuje się metaforą, metonimią, oksymoronem, symbolami czy alegorią.

Rola epitetów i porównań

Epitety i porównania są popularnymi środkami stylistycznymi zarówno w poezji, jak i prozie. Mają jednak nieco inną rolę - w poezji częściej wzmacniają nastrój i podkreślają stany emocjonalne, podczas gdy w prozie służą głównie charakterystyce postaci, przedmiotów i zjawisk.

Stosując te zabiegi, autorzy poezji skupiają się na wywołaniu w czytelniku konkretnych uczuć i przeżyć. Autorzy prozy częściej natomiast wykorzystują epitety i porównania w celu pogłębienia opisów, zwiększenia plastyczności przedstawianych obrazów oraz nadania stylu i kolorytu swej narracji.

Rola środków stylistycznych w kreowaniu nastroju

Jedną z najważniejszych funkcji środków stylistycznych w literaturze jest kreowanie odpowiedniego nastroju utworu. Autorzy sięgają po zabiegi stylistyczne, aby zasugerować czytelnikowi pożądany nastrój – radość, smutek, niepokój, grozę czy powagę. Różne środki pozwalają na uzyskanie innego efektu.

Na przykład metafory i epitety tworzą nastrój podniosły, lekki czy ironiczny; wykrzyknienia i pytania retoryczne wprowadzają napięcie i emocjonalny ładunek; powtórzenia budują patos i podkreślają wagę przekazu. Także rytm, instrumentacja głoskowa czy składnia mogą wpływać na odbiór nastroju tekstu.

Czasem autor najpierw decyduje, jaki chce wywołać nastrój, a dopiero później dobiera odpowiednie środki stylistyczne. Innym razem zastosowane środki stylistyczne same kształtują nastrój, który wyłania się spontanicznie w trakcie tworzenia.

Przykłady z literatury

W „Dziadach” Adama Mickiewicza liczne apostrofy, wykrzyknienia i wielokropki budują napięcie, niepokój i grozę, oddając nastrój scen dziejących się na Syberii. Zaś w „Panu Tadeuszu” tegoż autora pełno jest barwnych porównań i poetyckich neologizmów, które tworzą lekki, swojski klimat.

Czytaj więcej:Opis krajobrazu górskiego: Jak uchwycić jego piękno

Popularne środki stylistyczne w literaturze polskiej

Do najpopularniejszych środków stylistycznych w literaturze polskiej zaliczamy: epitet, porównanie, anaforę, aliterację, metaforę, metonimię, eufemizm, oksymoron, hiperbolę, personifikację, symbol i alegorię.

Ich częstotliwość występowania oraz funkcje zmieniały się na przestrzeni epok. Epitet, anafora i porównanie były lubiane już przez pisarzy staropolskich, później romantycy upodobali sobie zwłaszcza metaforę, oksymoron, apostrofę i pytania retoryczne. Pisarze Młodej Polski chętnie wykorzystywali symbole. We współczesnej prozie z kolei popularna jest rozbudowana metafora, metonimia i hiperbola.

Aby uchwycić charakter epoki i twórczości danego pisarza, warto zwrócić uwagę na dominujące u niego środki stylistyczne i ich funkcje.

Środki stylistyczne charakterystyczne dla różnych epok

Stosowanie i popularność poszczególnych środków stylistycznych zmieniały się na przestrzeni dziejów, odzwierciedlając panujące w epoce tendencje literackie i artystyczne. Na przykład:

 • dla baroku charakterystyczne były przerzutnie, paradoksy, antytezy, gry słowne;
 • oświecenie preferowało jasny, prostolinijny styl z nielicznymi ozdobnikami, metafora raczej opisowa;
 • romantyzm upodobał sobie ożywione epitety, metafory, porównania, apostrofy, wykrzyknienia;
 • realizm stosował poetyckie środki oszczędnie, by zachować obiektywny ogląd świata;
 • moderniści często uciekali się do symboli, impresji, aluzji.

Różnice te powodowały, że utwory pisane w poszczególnych epokach stylistycznie różnią się między sobą.

Funkcje środków stylistycznych w tekstach literackich

Środki stylistyczne w literaturze pełnią różnorodne funkcje, m.in.:

 • nadają tekstowi ekspresję i dynamikę
 • wzmacniają emocjonalny odbiór treści
 • umożliwiają sugestywne oddziaływanie na wyobraźnię
 • upiększają język, czynią go bardziej obrazowym i plastycznym
 • charakteryzują bohaterów i opisywane zjawiska
 • służą celom perswazyjnym – przekonaniu odbiorcy do określonych wartości i postaw

Dzięki tym funkcjom środki stylistyczne wzbogacają przekaz literacki, angażują czytelnika i pogłębiają oddziaływanie dzieła.

Środki stylistyczne wzmacniające przekaz i ekspresję

Do najpopularniejszych środków stylistycznych wzmacniających przekaz i ekspresję zaliczamy:

Apostrofa Bezpośrednie, emocjonalne zwracanie się do osób, przedmiotów, pojęć abstrakcyjnych
Wykrzyknienie Wzmaga ekspresję i dynamizuje wypowiedź
Anafora Powtórzenie tych samych słów na początku wersów lub zdań

Wzmacniają one odbiór emocjonalny tekstu, zwiększają jego ekspresję i sugestywność. Często też służą podkreśleniu wagi przekazywanych treści. Dzięki nim wypowiedź zyskuje na apelatywności i zdolności poruszenia odbiorcy.

Podsumowanie

W niniejszym tekście omówiono najważniejsze środki stylistyczne wykorzystywane w literaturze polskiej oraz ich funkcje. Zwrócono uwagę, że pełnią one istotną rolę zarówno w prozie, jak i poezji, służąc budowaniu nastroju, ekspresji i sugestywności przekazu. Przybliżono pojęcia takie, jak epitet, porównanie, anafora czy oksymoron i pokazano, jak rozpoznawać je w tekstach oraz interpretować ich zastosowanie.

Przeanalizowano również, które środki stylistyczne dominowały w poszczególnych epokach literackich i jak zmieniały się ich funkcje. Zaprezentowano bogate przykłady z literatury polskiej. Lektura pozwala zrozumieć, jak istotną rolę odgrywa stylistyka w twórczości pisarzy i w odbiorze ich dzieł przez czytelników.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. "Nie posiadam": Jak elegancko wyrazić brak czegoś?
 3. Kłamca i blagier: Rozwiązania krzyżówkowe
 4. Dawniej o teściu: Etykieta i nazewnictwo
 5. Garderoba na literę Z: Przewodnik po modzie
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły